Tin tức

30 năm đào tạo trình độ Cao đẳng và định hướng đổi mới phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương

11 Tháng Mười Một 2018          4167 lượt xem
 
PGS.TS. TRẦN  ĐÌNH TUẤN
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

     Nhìn lại chặng đường vẻ vang 55 năm truyền thống và 30 năm đào tạo trình độ cao đẳng của Trường CĐSP Trung ương, để viết tiếp những trang vàng truyền thống trong hành trình mới, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường CĐSP Trung ương luôn ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát huy bề dầy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường, kế thừa những thành tựu to lớn mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.


PGS. TS. Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐSP Trung ương

     Trong bối cảnh mới, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường luôn nêu cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, phát triển bền vững Nhà trường, không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội, hội nhập quốc tế. Qua đó, từng bước đưa Trường CĐSP Trung ương lên một tầm cao mới trong những năm tiếp theo.

1. Hành trình 30 năm đào tạo trình độ cao đẳng

Ngày 28/5/1988 theo Nghị định số 93/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Trường CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương I được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương (thành lập năm 1963) và Trường Trung cấp nuôi dạy trẻ Trung ương (thành lập năm 1972). Tiếp đó, tại Quyết định số 509/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I thành Trường CĐSP Trung ương.

Với 30 năm đào tạo trình độ cao đẳng, Trường CĐSP Trung ương đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên cho ngành giáo dục nước nhà. Các thế hệ sinh viên ra trường luôn khẳng định được chất lượng đào tạo, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lí đặc biệt là ngành Giáo dục Mầm non trên khắp mọi miền đất nước. Những thành tích to lớn mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đạt được đã đưa Trường CĐSP Trung ương trở thành một trong những trường uy tín, có thương hiệu và khẳng định vị thế là trường Sư phạm trọng điểm trong khối các trường sư phạm đào tạo trình độ cao đẳng trên toàn quốc.

Những kết qủa đạt được của Trường CĐSP Trung ương trong hành trình 30 năm đã được khẳng định và tạo sức hấp dẫn to lớn. Nhà trường đã trở thành địa chỉ tin cậy của người học, của ngành giáo dục và xã hội. Ghi nhận bề dày truyền thống và những kết quả trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường CĐSP Trung ương đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều Bằng khen. Năm 2017, Trường đã vinh dự là trường Cao đẳng đầu tiên trong toàn quốc đạt chuấn kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Định hướng đổi mới, phát triển Trường CĐSP Trung ương

Sứ mạng: Trường CĐSP Trung ương phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội, hội nhập quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia cho ngành đào tạo, đặc biệt là các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt.

Mục tiêu: Xây dựng Nhà trường phát triển bền vững, luôn khẳng định thương hiệu trong đào tạo các ngành; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng cho giáo dục mầm non và các trường chuyên biệt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn một số chuyên ngành khác: nghệ thuật, nhân văn, thông tin thư viện, dịch vụ xã hội, quản lí giáo dục..; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn: Phấn đấu đến giai đoạn 2025 - 2030 đưa trường trở thành trường đại học/học viện Giáo dục Mầm non Trung ương nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non và một số ngành nghệ thuật, xã hội... trình độ đại học, có năng lực, phẩm chất, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xã hội, đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, với chất lượng, phương pháp tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới; phù hợp với yêu cầu trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi: Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, trung thực, sáng tạo, khát vọng vươn lên, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Định hướng đổi mới, phát triển Trường CĐSP Trung ương

Đổi mới công tác tư tưởng, tổ chức, quản lí theo hướng quản trị trường đại học, cao đẳng, xây dựng văn hóa chất lượng

Phát huy vai trò của Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho tất cả cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ về sứ mệnh, tầm nhìn, hiểu những giá trị cốt lõi của Nhà trường trong giai đoạn mới để cùng chung sức phát triển Trường CĐSP Trung ương.

Kiện toàn bộ máy quản lí theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đổi mới công tác quản lí theo hướng quản trị trường đại học; xây dựng văn hoá chất lượng, văn hoá chuyên nghiệp, tạo dựng môi trường thân thiện trong các hoạt động.

Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lí

Quy hoạch đội ngũ phù hợp với yêu cầu phát triển Nhà trường đến năm 2030 về chất lượng và quy mô. Tiếp tục thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, áp dụng các chính sách hỗ trợ cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xây dựng chính sách thu hút và sử dụng cán bộ có trình độ cao về trường. Sử dụng nguồn nhân lực có hiệu suất và hiệu quả. Nâng cao chất lượng cuộc sống của đội ngũ thông qua tạo việc làm có thu nhập cao, cải thiện môi trường làm việc, áp dụng các chính sách mang lại cơ hội phát triển và cống hiến cho đội ngũ.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo

Tập trung đẩy mạnh thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Đổi mới, cập nhật giáo trình, nguồn học liệu, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Thực hiện việc điều chỉnh các chương trình đào tạo, đổi mới về phương pháp tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, cung cấp nguồn học liệu cho người học.

Duy trì quy mô các ngành đào tạo thế mạnh, các ngành đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, từ đó nâng cao chất lượng theo hướng tăng cường hàm lượng nghiên cứu. Tăng cường hợp tác trao đổi chuyên môn với các cơ sở giáo dục, các tổ chức nước ngoài nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu của Nhà trường.

Đối với các trường Mầm non Thực hành, phấn đấu trở thành các trường trọng điểm trong hệ thống các trường Mầm non của Hà Nội và cả nước. Các trường Mầm non Thực hành cần tích cực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục trẻ theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, quốc tế hóa để trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về Giáo dục Mầm non, hình thành mô hình mang tính chất điển hình trong nước và khu vực.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học

Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu đáp ứng được nhiệm vụ, đặc biệt là bồi dưỡng cán bộ trẻ, chuyên sâu, cán bộ đầu ngành của Trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hoàn thiện các khâu trong tổ chức, quản lí các hoạt động khoa học, công nghệ theo hướng có sản phẩm đầu ra rõ ràng, kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chung của trường. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị ngoài Trường, trong nước và quốc tế, giữa các đơn vị trong Trường và giữa các cá nhân trong một đơn vị.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng hệ thống học liệu mở phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ cho xã hội. Xây dựng cơ sở học liệu điện tử. Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về hoạt động của  Nhà trường, nhất là các thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế

Tăng cường, mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế để có được thêm nhiều cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ. Phát huy hiệu quả các chương trình hợp tác, khai thác, huy động các nguồn tài trợ và sự giúp đỡ của các tổ chức để có thêm nguồn học bổng, trang thiết bị, tài liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất

Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính; quản lí và sử dụng các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đúng theo các quy định. Rà soát các khoản chi, sử dụng cơ sở vật chất theo hướng có hiệu quả, tiết kiệm. Đa dạng hóa các nguồn thu từ việc chuyển giao, từ các hoạt động dịch vụ đào tạo và nghiên cứu, liên kết đào tạo, thực hiện các dự án, chương trình, hợp đồng đào tạo với các ngành, các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế của Nhà trường; tăng nguồn thu cho trường, nâng cao thu nhập cho cán bộ giảng viên, hỗ trợ người học. Nâng cấp cơ sở vật chất, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư hiện có. 

Để viết tiếp những trang vàng 30 năm và tiếp lửa truyền thống 55 năm của Trường CĐSP Trung ương, tự tin, sáng tạo, tích cực bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của Nhà trường, toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên Nhà trường hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, phát huy các giá trị cốt lõi; chủ động, kiến tạo, đổi mới, góp phần xây dựng, phát triển Nhà trường. Từng bước tạo dựng uy tín, khẳng định thương hiệu, đưa Trường CĐSP Trung ương bước lên một tầm cao mới, sánh vai với các cơ sở giáo dục trong nước, khu vực và quốc tế.

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
+ Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
+ Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/08/2015.
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS Trần Đình Tuấn.

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37564230.
Email: cdsptw@cdsptw.edu.vn; nce@cdsptw.edu.vn
Website: http://www.cdsptw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "CDSPTW.EDU.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.