Tuyển sinh

Thông báo về việc tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

21 Tháng Tư 2019          9831 lượt xem

* Đề án tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu, đợt thi tháng 7 năm 2019

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển

Mẫu phiếu đăng ký thi năng khiếu

Qui định về nội dung, hình thức thi các môn năng khiếu phục vụ tuyển sinh cao đẳng, trung cấp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
Số:  147/TB-HĐTSNNĐTGV
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  05 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2019

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1262/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CĐSPTW ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019;

Căn cứ Đề án số 144/ĐA-CĐSPTW ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành tuyển sinh theo các tổ hợp M00, N00, H00: cần có kết quả thi các môn năng khiếu (tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc tại các trường đại học công lập). Thời gian, nội dung và hình thức thi các môn thi năng khiếu được công bố trên Trang thông tin điện tử của Trường (www.cdsptw.edu.vn).

2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện nhận hồ sơ

Thí sinh đăng kí một trong hai phương thức xét tuyển với điều kiện nhận hồ sơ như sau:

a) Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2019: thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

b) Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trường trung học phổ thông:

- Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt (trình độ cao đẳng), Sư phạm Mầm non (trình độ trung cấp): học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên và điểm trung bình các môn xét tuyển từ 6,50 trở lên.

- Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật (trình độ cao đẳng): học lực lớp 12 từ loại Trung bình trở lên và điểm trung bình các môn xét tuyển từ 5,00 trở lên.

3. Các ngành, chương trình đào tạo và tổ hợp xét tuyển

Stt

Tên ngành

ngành

Tổ hợp

Môn/bài thi

I.

Trình độ cao đẳng hệ chính qui

 

 

  1.  

Giáo dục Mầm non,

gồm các chương trình đào tạo:

 

Tổ hợp M00, gồm:

Ngữ văn,

Toán,

Đọc, kể diễn cảm và Hát

 

Chương trình đào tạo chất lượng cao

51140201_1

 

Chương trình đào tạo

theo nhu cầu xã hội

51140201_2

 

Chương trình đào tạo song ngành

51140201_11

  1.  

Giáo dục Đặc biệt

51140203

  1.  

Sư phạm Âm nhạc

51140221

Tổ hợp N00, gồm:

Ngữ văn

THẨM ÂM-TIẾT TẤU

Thanh nhạc

  1.  

Sư phạm Mĩ thuật

51140222

Tổ hợp H00, gồm:

Ngữ văn,

HÌNH HỌA, Bố cục

II.

Trình độ trung cấp hệ chính qui

 

 

  1.  

Sư phạm Mầm non

42140201

Tổ hợp M00, gồm:

Ngữ văn, Toán,

Đọc, kể diễn cảm và Hát

Ghi chú:  MÔN CHÍNH được viết hoa, in đậm và tính hệ số 2.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Stt

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổng

Điểm thi THPT Quốc gia

Kết quả học tập THPT

I.

Trình độ cao đẳng hệ chính qui

 

 

 

  1.  

Giáo dục Mầm non, trong đó:

1.450

600

850

 

Chương trình đào tạo chất lượng cao

250

250

0

 

Chương trình đào tạo theo NCXH

800

250

550

 

Chương trình đào tạo song ngành

400

100

300

  1.  

Giáo dục Đặc biệt

20

20

0

  1.  

Sư phạm Âm nhạc

243

120

123

  1.  

Sư phạm Mĩ thuật

211

100

111

II.

Trình độ trung cấp hệ chính qui

 

 

 

  1.  

Sư phạm Mầm non

423

100

323

5. Hồ sơ và lệ phí đăng kí xét tuyển

Hồ sơ đăng kí xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường, riêng xét nguyện vọng 1 theo điểm thi THPT quốc gia sử dụng mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát tại các trường Trung học phổ thông), bao gồm:

- Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Bản sao Học bạ trung học phổ thông (công chứng, nếu xét theo kết quả học tập ở THPT);

- Bản chính Phiếu báo kết quả thi năng khiếu của trường khác (nếu có)

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm chụp trong vòng 6 tháng;

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đồng/nguyện vọng.

6. Thời gian, hình thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

a) Thời gian và hình thức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển:

- Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT Quốc gia: theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng kí trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại các trường THPT, các sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học bằng hình thức gửi/nộp trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi về Trường (387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 17h00 ngày 15 tháng 8 năm 2019.

- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trường Trung học phổ thông: thời gian đăng kí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02 tháng 8 năm 2019. Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp qua đường bưu điện (chuyển phát đảm bảo) hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của Trường. Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

b) Các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển:

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, số 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37565209; 024.37562670.

- Trung tâm Hợp tác Giáo dục và Dạy nghề - Hội khuyến học Việt Nam: số 2 ngõ 181 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.22186571; 0936.161038.

- Trường Trung cấp Cộng Đồng Hà Nội, số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.22186572; 0912.468204

- Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội: phòng 103 nhà B, số 5 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.66562102; 0983.846768.

- Trường Trung cấp Thái Nguyên, số 6 ngõ 212 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.22143861; 0988.799503.

Thời gian dự kiến công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 1: ngày 09 tháng 8 năm 2019. Kết quả xét tuyển và thời gian nhập học đợt 1 được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường./.

 Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trang Thông tin điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

PGS. TS Trần Đình Tuấn

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
+ Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
+ Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/08/2015.
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS Trần Đình Tuấn.

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37564230 - (04) 37914850.
Email: cdsptw@cdsptw.edu.vn; nce@cdsptw.edu.vn
Website: http://www.cdsptw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "CDSPTW.EDU.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.