Tuyển sinh Liên thông

Thông báo đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2 Tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2019

13 Tháng Chín 2019          6242 lượt xem

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển năng khiếu, đợt thi tháng 9 năm 2019

Thí sinh có thể xem nội dung, hình thức thi năng khiếu theo đường link này 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Số: 406/TB-HĐTSNNĐTGV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2019

Đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2

 

           Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

           Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính qui; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Công văn số 1262/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên;

           Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CĐSPTW ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019;

           Căn cứ Đề án số 144/ĐA-CĐSPTW ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019;

           Căn cứ kết quả nhập học đợt 1,

           Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 2, nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

           Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

           Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành tuyển sinh theo các tổ hợp M00, N00, H00: cần có kết quả thi các môn năng khiếu (tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc tại các trường đại học công lập). Thời gian, nội dung và hình thức thi các môn thi năng khiếu được công bố trên Trang thông tin điện tử của Trường (www.cdsptw.edu.vn).

2. Phương thức tuyển sinh

Thí sinh đăng kí một trong hai phương thức xét tuyển với điều kiện nhận hồ sơ như sau:

           - Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2019;

           - Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trường trung học phổ thông.

3. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển

a) Phương thức xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia

Stt

Ngành/chương trình

Điều kiện nhận hồ sơ

Điểm các môn thi

Tổng điểm xét tuyển

I

Trình độ cao đẳng hệ chính qui

 

 

1

Giáo dục Mầm non,

gồm các chương trình đào tạo:

 

 

Chương trình đào tạo

theo nhu cầu xã hội

Văn + Toán + ưu tiên >= 10,67

>=16,00

Chương trình đào tạo song ngành

Văn + Toán + ưu tiên >= 10,67

>=16,00

2

Giáo dục Đặc biệt

Văn + Toán + ưu tiên >= 10,67

>=16,00

3

Sư phạm Âm nhạc

Văn + ưu tiên >= 5,33

>=16,00

4

Sư phạm Mĩ thuật

Văn + ưu tiên >= 5,33

>=16,00

II

Trình độ trung cấp hệ chính qui

 

 

1

Sư phạm Mầm non

Văn + Toán + ưu tiên >= 9,33

>=14,00

b) Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ở trung học phổ thông:

           - Các ngành, chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt (trình độ cao đẳng), Sư phạm Mầm non (trình độ trung cấp): học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên và điểm trung bình cộng các môn xét tuyển từ 6,50 trở lên.

           - Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật (trình độ cao đẳng): học lực lớp 12 từ loại Trung bình trở lên và điểm trung bình cộng các môn xét tuyển từ 5,00 trở lên.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Stt

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổng

Điểm thi THPT Quốc gia

Kết quả học tập THPT

I.

Trình độ cao đẳng hệ chính qui

 

 

 

  1.  

Giáo dục Mầm non, trong đó:

 

 

 

 

Chương trình đào tạo theo NCXH

270

148

122

 

Chương trình đào tạo song ngành

251

62

189

  1.  

Giáo dục Đặc biệt

9

9

0

  1.  

Sư phạm Âm nhạc

100

50

50

  1.  

Sư phạm Mĩ thuật

100

50

50

II.

Trình độ trung cấp hệ chính qui

 

 

 

  1.  

Sư phạm Mầm non

150

50

100

5. Hồ sơ và lệ phí đăng kí xét tuyển

a) Đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

           Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc lập hồ sơ nộp trực tiếp về Trường gồm:

           - Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường);

           - Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

           - Bản chính Phiếu báo kết quả thi năng khiếu của trường khác năm 2019 (nếu sử dụng kết quả thi năng khiếu tại các trường đại học công lập khác);

           - Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia;

           - Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

b) Đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập lớp 12 ở trung học phổ thông:

           - Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường);

           - Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

           - Bản chính Phiếu báo kết quả thi năng khiếu của trường khác năm 2019 (nếu sử dụng kết quả thi năng khiếu tại các trường đại học công lập khác);

           - Bản sao công chứng Học bạ trung học phổ thông;

           - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

           - 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm chụp trong vòng 6 tháng;

           - Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

6. Thời gian, hình thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

           Từ ngày 19 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2019.

b) Hình thức và nơi nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

           Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến các điểm tiếp nhận hồ sơ xét tuyển:

           - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, số 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.37565209; 024.37562670.

           - Trường Trung cấp Thái Nguyên, số 6 ngõ 212 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.22143861; 0988.799503.

           - Trường Trung cấp Cộng Đồng Hà Nội, số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.22186571; 0912.468204

           - Trung tâm Hợp tác Giáo dục và Dạy nghề - Hội Khuyến học Việt Nam: số 2 ngõ 181 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại:  024.22186571; 0912.468204.

7. Thời gian công bố kết quả xét tuyển và nhập học

           Kết quả xét tuyển được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường từ ngày 27 tháng 9 năm 2019.

           Thời gian nhập học: từ ngày 30 tháng 9 năm 2019./.

 Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trang Thông tin điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

PGS. TS Trần Đình Tuấn

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
+ Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
+ Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/08/2015.
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS Trần Đình Tuấn.

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37564230 - (04) 37914850.
Email: cdsptw@cdsptw.edu.vn; nce@cdsptw.edu.vn
Website: http://www.cdsptw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "CDSPTW.EDU.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.