Thực hiện Nghị định 116

Thông báo số 443/TB-CĐSPTW V/v Tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên nghỉ học dài ngày từ Học kỳ 2, năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo)

- Thông báo số 442/TB-CĐSPTW V/v Tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên bảo lưu kết quả học tập từ Học kỳ 2, năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo)

- Thông báo số 441/TB-CĐSPTW V/v Tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có điểm rèn luyện dưới mức Trung bình và kết quả TBCHT dưới 1.0 từ Học kỳ 2, năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo)

Quyết định số 520/QĐ-CĐSPTW V/v Dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên khóa học 2022-2025 và khóa học 2023-2026 (có danh sách kèm theo)

- Quyết định số 519/QĐ-CĐSPTW V/v Tạm dừng chi trả chi phí sinh hoạt học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa học 2021-2024 chưa hoàn thành thực tập tốt nghiệp (có danh sách kèm theo)

- Quyết định số 06/QĐ-CĐSPTW V/v dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên khóa học 2021-2024 và khóa học 2022-2025 (có danh sách kèm theo)

- Thông báo số 13/TB-CĐSPTW V/v tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có điểm rèn luyện dưới mức Trung bình và kết quả TBCHT dưới 1.0 (có danh sách kèm theo)

- Thông báo số 12/TB-CĐSPTW V/v tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viênbảo lưu kết quả học tập (có danh sách kèm theo)

- Thông báo số 05/TB-CĐSPTW V/v tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên nghỉ học dài ngày (có danh sách kèm theo)

Quyết định số1258/QĐ-CĐSPTW Công nhận sinh viên ngành sư phạm Giáo dục mầm non khóa học 2022-2025 được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024 (có DS kèm theo)

Quyết định số1257/QĐ-CĐSPTW Công nhận sinh viên ngành sư phạm Giáo dục mầm non khóa học 2021-2024 được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024 (có DS kèm theo)

Thông báo số 625/TB-CĐSPTW Về việc nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm khóa 2023-2026 (có mẫu đơn kèm theo)

Thông báo số 398/TB-CĐSPTW Về việc tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên có điểm rèn luyện dưới mức Trung bình và kết quả TBCHT dưới 1.0 (có danh sách kèm theo)

Thông báo số 397/TB-CĐSPTW Về việc tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên nghỉ học dài ngày (có danh sách kèm theo)

Thông báo số 396/TB-CĐSPTW Về việc tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên bị kỷ luật đình chỉ một năm học (có danh sách kèm theo)

Thông báo số 395/TB-CĐSPTW Về việc tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên bảo lưu kết quả học tập (có danh sách kèm theo)

Quyết định số 342/QĐ-CĐSPTW Dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên Phạm Thị Tú Uyên

Quyết định số 202/QĐ-CĐSPTW Dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên tự thôi học khóa 2021-2024 (có danh sách kèm theo)

Thông báo số 115/TB-CĐSPTW Về việc tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên nghỉ học dài ngày (có danh sách kèm theo)

Quyết định số 154/QĐ-CĐSPTDừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên tự thôi học khóa 2022-2025 (có danh sách kèm theo)

Hướng dẫn Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo)

Thông báo Số 73/TB-CĐSPTW Về việc tạm dừng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên nghỉ học dài ngày (có danh sách kèm theo)

Quyết định số 1070/QĐ-CĐSPTW Công nhận sinh viên ngành sư phạm Giáo dục mầm non khóa học 2022-2025 được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt Học kỳ 1 - năm 2022 - 2023 (có danh sách kèm theo)

Thông báo Về việc nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm khoá học 2022-2025

Quyết định số 855/QĐ-CĐSPTƯ Công nhận sinh viên ngành sư phạm Giáo dục mầm non khóa học 2021-2024 được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt Học kỳ 1 - năm 2021-2022 (có mẫu đơn kèm theo)

- Thông báo nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm khoá học 2021-2024 (có mẫu đơn kèm theo)

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
+ Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
+ Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/08/2015.
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS Trần Đình Tuấn.

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37564230.
Email: cdsptw@cdsptw.edu.vn; nce@cdsptw.edu.vn
Website: http://www.cdsptw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "CDSPTW.EDU.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.