Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục

SỨ MẠNG, TẦM  NHÌN VÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

1. SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội và hội nhập quốc tế. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được xây dựng trên cơ sở đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp và thuận lợi nhất cho người học.

2. TẦM  NHÌN

Phấn đấu đến năm 2030, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành Giáo dục mầm non và các ngành thuộc hệ thống Giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng theo tiêu chuẩn của các nước trong khu vực. Đến năm 2035 trở thành cơ sở giáo dục Đại học.

3. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu vị trí việc làm theo chuẩn chức danh nghề nghiệp; có khả năng thích ứng với xu thế của thị trường lao động, nhu cầu phát triển của kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng - Thích ứng - Sáng tạo - Hội nhập

Chất lượng: Nhà trường hướng tới đào tạo các thế hệ người học có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp và sức khỏe để thực hiện công việc có chất lượng đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Thích ứng: Nhà trường hướng tới phát huy ở người học khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào quá trình làm việc; thay đổi, cải tạo môi trường làm việc nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn.

Sáng tạo: Nhà trường hướng tới khơi dậy ở người học niềm say mê nghiên cứu, tìm ra cái mới và cách giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Hội nhập: Nhà trường hướng tới phát triển ở người học những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 để xử lý các vấn đề đặt ra với hiệu quả cao nhất trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

5. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

- Đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, cải tiến chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đáp ứng yêu cầu trong nước và khu vực.

- Xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể, phát huy tiềm năng và sự cống hiến của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn Trường.

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm giáo dục trong nước và quốc tế.

- Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Thông tin website

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
+ Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
+ Giấy phép số 39/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/08/2015.
+ Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS Trần Đình Tuấn.

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37564230.
Email: cdsptw@cdsptw.edu.vn; nce@cdsptw.edu.vn
Website: http://www.cdsptw.edu.vn

Ghi rõ nguồn "CDSPTW.EDU.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.