Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2017
13/01/2017

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2017 

I. BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

TT

Tên chuyên đề

Tổ (chuyên môn)

Đơn vị

1

Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh viên giúp người học phát triển kỹ năng tự đánh giá để chủ động điều chỉnh cách học các môn LLCT

Khoa Cơ bản

CƠ BẢN

2

Kỹ năng rèn luyện tư duy biện chứng cho sinh viên đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cho người học

Khoa Cơ bản

CƠ BẢN

3

Bồi dưỡng Nghệ thuật diễn giảng

Quản lý văn hóa

ÂM NHẠC

4

Bồi dưỡng về việc định hướng xây dựng nội dung, chương trình SGK Âm nhạc cho bậc học Phổ thông theo hướng đổi mới GD

SPAN, Song ngành GDMN - SPAN

ÂM NHẠC

5

Bồi dưỡng ứng dụng một số phần mềm âm nhạc hỗ trợ biên soạn giáo án điện tử

SPAN, Song ngành GDMN - SPAN

ÂM NHẠC

6

Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ và các bệnh dinh dưỡng thường gặp ở trẻ mầm non.

BCN Khoa và BMCN

CNTT

7

Phương pháp viết Giáo trình, tài liệu tham khảo

KHMT và BMCN

CNTT

8

Đánh giá can thiệp cho trẻ MN có rối loạn ngôn ngữ

Khoa GD ĐB

GDĐB

9

Hướng dẫn đánh giá trẻ tại trường mầm non

Khoa GD ĐB

GDĐB

10

Hướng dẫn thực hành lập kế hoạch can thiệp

Khoa GD ĐB

GDĐB

11

Lập kế hoạch can thiệp cho trẻ rối loạn ngôn ngữ trong trường mầm non

Khoa GD ĐB

GDĐB

12

Giáo dục sớm cho trẻ mầm non

Giảng viên

GDMN

13

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên song ngành GD Mầm non - SP Mỹ thuật

Khoa Mỹ thuật

MỸ THUẬT

14

Sự hình thành và phát triển của Nghệ thuật tạo hình

Khoa Mỹ thuật

MỸ THUẬT

15

Chia sẻ kinh nghiệm trong dạy – học học phần Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh và Tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tiếng Anh

Khoa Tiếng Anh

TIẾNG ANH

16

Chia sẻ kinh nghiệm trong dạy – học học phần Lý thuyết dịch và Dịch Nói, Dịch Viết

Khoa Tiếng Anh

TIẾNG ANH

17

Chia sẻ kinh nghiệm trong biên soạn bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 và 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho ViệtNam

Khoa Tiếng Anh

TIẾNG ANH

18

Tổ chức Teambuilding trong hoạt động hướng dẫn du lịch

Xã hội và Nhân văn

XHNV

19

Vận dụng phong cách ứng xử  của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong môi trường sư phạm

Xã hội và Nhân văn

XHNV

20

Một số kỹ năng làm việc với người bị trầm cảm

VN học và Công tác XH

XHNV

 

TỔNG CỘNG:

20

 

 II. HỘI THẢO KHOA HỌC

TT

Tên hội thảo

Chủ thể tham gia

Đơn vị

HỘI THẢO CẤP KHOA

1

Nâng cao chất lượng đào tạo các môn kiến thức ngành âm nhạc cho sinh viên Song ngành GDMN-SPAN đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội

GV và SV

ÂM NHẠC

2

Sử dụng E-learrning trong dạy học tại khoa CNTT

GV, SV và khách mời

(30 người)

CNTT

3

Kỹ năng giao tiếp sư phạm

GV Khoa Cơ bản

CƠ BẢN

4

Vận dụng các quan điểm giáo dục tiên tiến vào việc phát triển trí tuệ và ngôn ngữ cho trẻ mầm non

GV và đại biểu

GDMN

5

PP tổ chức TH, TT nghiệp vụ VP cho SV song ngành GDMN-QTVP

GV và SV

QLVT

6

Sinh viên Khoa QLVT với công tác nghiên cứu khoa học

GV và SV

QLVT

7

Gia đình ViệtNamtrong bối cảnh Công nghiệp hóa và Hội nhập

GV và đại biểu

(30 người)

XHNV

HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG

1

Giáo dục phổ thông dành cho người Điếc: Thực tiễn và giải pháp

Đại biểu trong và ngoài trường (50 người

TTGDĐB

 

Tổng số hội thảo cấp khoa:

7

 

 

Tổng số hội thảo cấp trường:

1

 

 III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CB, GV

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Đơn vị

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

1

Biện pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho sinh viên khoa Âm nhạc trường CĐSPTW

Ngô Thị Mai

ÂM NHẠC

2

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn thanh nhạc trong đào tạo sinh viên song ngành Giáo dục MN - Sư phạm âm nhạc Trường CĐSPTW

Nguyễn Văn Dương

ÂM NHẠC

3

Xây dựng bài giảng điện tử trong dạy học Tin học lớp 7 dành cho học sinh điếc

Nguyễn Thị Thu Hà

CNTT

4

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin lớp 11 cho học sinh điếc.

Vũ Thị Hà

CNTT

5

Sử dụng các phương pháp dạy học trực quan trong giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 theo hướng tiếp cận năng lực

Nguyễn Kiên Mạnh

CƠ BẢN

6

Ứng dụng CNTT trong dạy học môn tâm lý đại cương ở trường CĐSPTW

Nguyễn Minh Ngọc

CƠ BẢN

7

Truyện đồng thoại với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ em

Nguyễn Thị Bạch Dương

CƠ BẢN

8

Vận dụng phương pháp đàm thoại trong dạy học học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin (phần 1)

Nguyễn Thu Trang

CƠ BẢN

9

Vận dụng phương pháp đàm thoại trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản ViệtNamở trường CĐSP TW

Phạm Thị Kim Lan

CƠ BẢN

10

Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa trong giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản ViệtNam

Trần Thùy Chi

CƠ BẢN

11

Kĩ năng hoạt động học tập theo nhóm của sinh viên trường CĐSPTW

Vũ Văn Tuyên

CƠ BẢN

12

Thực trạng đánh giá Trẻ khuyết tật tại các trường mầm non thực hành

Lê Thị Thúy Hằng

GDĐB

13

Đánh giá khả năng đọc hiểu của học sinh điếc lớp 9 trường CĐSPTW

Lương Thị Hường

GDĐB

14

Sử dụng trò chơi nhằm giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mẫu giáo lớn trong trường mầm non hòa nhập

Nguyễn Thị Ngân

GDĐB

15

Thực trạng sử dụng hoạt động trị liệu trong quản lí hành vi trẻ khuyết tật tại trung tâm chuyên biệt

Phạm Ngọc Quân

GDĐB

16

Một số biện pháp rèn luyện cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) sử dụng phép so sánh trong hoạt động giao tiếp.

Nguyễn Thị Minh Phương

GDMN

17

Rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi trong góc cho sinh viên sư phạm mầm non

Nguyễn Trung Hiếu

GDMN

18

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên mầm non trong quá trình thực hành thực tập

Trần Thị Ngoan

GDMN

19

Thiết kế hệ thống bài tập rèn kỹ năng vẽ cho sinh viên ngành GDMN trường CĐSPTW

ChuAnh Sơn

MỸ THUẬT

20

Xây dựng bộ tư liệu hình ảnh môn mĩ thuật phục vụ cho sinh viên ngành Giáo dục MN trong trường Cao đẳng SPTW

Ngô Thị Ngân

MỸ THUẬT

21

Thiết kế bộ học liệu để tổ chức hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non

Nguyễn Thị Hòa

MỸ THUẬT

22

Thiết kế bộ tranh khám phá môi trường xung quanh nhằm phát triển tính sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi với chủ đề: "Quê hương đất nước”

Phạm Minh Tùng

MỸ THUẬT

23

Áp dụng ISO vào xây dựng quy trình ban hành văn bản hành chính tại trường CĐSPTW

Đặng Anh Minh

QLVT

24

Xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ từ 0-6 tuổi tại trường CĐSPTW đáp ứng nhu cầu thực hành, thực tập sư phạm trong đào tạo sinh viên.

Nguyễn Thị Loan

TTGDĐB

25

Biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin ở trường CĐSPTW

Lê Thị Hồng Khuyên

XHNV

26

Biện pháp nâng cao hiệu quả tự học môn Cơ sở văn hóa ViệtNamcho sinh viên trường CĐSPTW

Nguyễn Nhiên Hương

XHNV

27

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực tập cho sinh viên ngành công tác xã hội trường CĐSPTW tại các cơ sở thực tập trên địa bàn Hà Nội.

Nguyễn Phương Thảo

XHNV

28

Kỹ năng thuyết trình của sinh viên ngành VN học ở trường CĐSPTW, thực trạng và giải pháp

Phan Thị Luyến

XHNV

29

Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa trong giảng dạy môn Lịch sử ViệtNam

Vũ Thị Duyên

XHNV

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

1

Thiết kế một số nhân vật điển hình trong các câu truyện giúp trẻ mẫu giáo lớn làm quen với tác phẩm văn học.

Nguyễn Thị Thành

 

Nguyễn Thị Hòa

 

Nguyễn Thị Thảo

 

Trần Hoàng Tú

 

 

Tổng số đề tài NCKH cấp cơ sở:

29

 

 

Tổng số đề tài NCKH cấp bộ:

1

 

 IV. NHIỆM VỤ BĂNG HÌNH

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

1

Tổ chức một giờ dạy múa dân gian dân tộc H’Mông (phần Khăn) dành cho sinh viên Song ngành GDMN - SPAN trường CĐSPTW.

Đào Thu Hòa

ÂM NHẠC

2

Tổ chức hoạt động ca hát cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4- 5 tuổi) mẫu giáo lớn (5- 6 tuổi).

Phạm Thị Phương Nga

ÂM NHẠC

3

Tổ chức sự kiện Văn hóa nghệ thuật dành cho sinh viên các ngành: Quản lí văn hóa, ViệtNamhọc, Sp Âm nhạc trường CĐSP TƯ

Tô Ngọc Thảo

ÂM NHẠC

4

Tổ chức hoạt động vận động minh họa cho lứa tuổi mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi),mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi).

Trần Thị Thu

ÂM NHẠC

5

Hướng dẫn tạo kho học liệu điện tử dùng trong giảng dạy tại trường Mầm non

Nguyễn Thị Phương

CNTT

6

Tổ chức tiết cá nhân cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

Nguyễn Thị Thanh Huyền

GDĐB

7

Tổ chức tiết nhóm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

Nguyễn Thị Thanh Huyền

GDĐB

8

Hình thành khái niệm qua ngôn ngữ nói cho trẻ khiếm thính lứa tuổi mầm non

Trương Thị Tuyết

GDĐB

9

Dạy trẻ nhà trẻ (24-36 tháng) kĩ năng đi kiễng gót chân

Lê Thị Hương Giang

GDMN

10

Dạy trẻ mẫu giáo nhỡ  (4 – 5 tuổi) kể chuyện “Ba chú Lợn con”

Nguyễn Cẩm Giang

GDMN

11

Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi).

Nguyễn Thị Hương Giang

GDMN

12

Tổ chức hoạt động vui chơi trong góc cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi).

Nguyễn Thị Luyến

GDMN

13

Kể chuyện “Quả thị” cho trẻ nhà trẻ (24 – 36 tháng) nghe

Nguyễn Thị Thúy Hợi

GDMN

14

Dạy trẻ mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi) “đọc” biểu tượng gia đình

Phạm Thị Thu

GDMN

15

Thể dục sáng ở trường mầm non

Phùng Thị Tân

GDMN

16

Quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường mầm non

Trần Minh Đức

GDMN

17

Giờ học làm quen với tiếng Anh - Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi)

Trần Thị Hằng
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Vân

GDMN

18

Ứng dụng phương pháp Montessori cho trẻ Làm quen với Tiếng Anh.

Nguyễn Thị Thanh
Hoàng Thị Ánh
Nguyễn Thu Trang

HOA SEN

19

Ứng dụng phương pháp Montessori cho trẻ khám phá Môi trường xung quanh.

Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Hương Giang
Trần Thị Oanh

HOA SEN

20

Hướng dẫn hoạt động thuyết minh tham quan làng Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông

Nguyễn Nhiên Hương
Vũ Thị Duyên

XHNV

 

TỔNG CỘNG:

20

 

 V. TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH

TT

Tên tài liệu

Người biên soạn

Đơn vị

I. TÀI LIỆU BIÊN SOẠN

1

Tài liệu học phần :"Hình thức và thể loại âm nhạc" cho sinh viên song ngành GDMN - SPAN trường CĐSPTW

Đinh Thị Thanh Huyền

ÂM NHẠC

2

Đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Song ngành GDMN - SPAN trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Nguyễn Tuấn Lưu
Mai Đình Khang

ÂM NHẠC

3

Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non theo chủ điểm

Phùng Thị Hồng Giang
Lê Thu Hằng
Nguyễn Hoàng Anh

ÂM NHẠC

4

Sự biến đổi đời sống văn hóa của SV trường CĐSPTW trong thời gian học tập tại trường

Tô Ngọc Thảo

ÂM NHẠC

5

Kiến thức căn bản về máy tính

Trần Nguyên Hương

CNTT

6

Kiến thức căn bản về Internet

Vũ Mạnh Điệp
Trần Nguyên Hương

CNTT

7

Bài tập thực hành chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Vũ Đức Thông
Nguyễn Thanh Thủy

CNTT

8

Hướng dẫn sử dụng Access 2010 cơ bản

Phan Minh Hải
Nguyễn Thanh Thủy
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Duy

CNTT

9

Cắm hoa trang trí

Võ Lan Phương

CNTT

10

Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Nguyễn Văn Tĩnh
Bùi Minh Hải

CNTT

11

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số thực vật, động vật cảnh.

Huỳnh Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Quy

CNTT

12

Bài tập cơ bản môn hóa học 8 dành cho học sinh điếc

Đặng Lộc Thọ
Tạ Thị Nhàn

CNTT

13

Tài liệu tham khảo Tin học lớp 6 tập 1

Nguyễn Văn Duy
Nguyễn Danh Hưng
Pham Minh Hải

CNTT

14

Bài tập Sinh học lớp 6 (dành cho học sinh điếc)

Nguyễn Thị Bích Lan

CNTT

15

Bài tập trắc nghiệm Dinh dưỡng cộng đồng

Nguyễn Thị Bích Lan

CNTT

16

Số học 6 tập 1 dành cho học sinh khiếm thính

Nguyễn Thị Hiền
Lê Thị Hiền

CNTT

17

Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực hỗ trợ sinh viên ngành Sư phạm tin tại trường CĐSPTW

Phùng Thị Minh Phương

CNTT

18

Bài tập tự học học phần Giaó dục chính trị

Hoàng Thu Thảo

CƠ BẢN

19

Bài tập Tiếng Việt thực hành

Lê Thị Kim Cúc

CƠ BẢN

20

Hỏi - đáp học phần "Giáo dục học Đại cương" cho sinh viên Cao đẳng

Trịnh Văn Tùng

CƠ BẢN

21

Tài liệu tham khảo học phần Giáo dục học đại cương dành cho sinh viên Giáo dục mầm non

Lê Thị Lâm

CƠ BẢN

22

Bài tập tự học học phần Giaó dục quốc phòng - An ninh 2

Tạ Anh Tuấn

CƠ BẢN

23

Bài tập tự học học phần Những nguyên l‎ý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II

Đỗ Thị Thanh Loan

CƠ BẢN

24

Tài liệu hướng dẫn tự học học phần: "Phương pháp nghiên cứu khoa học" cho sinh viên cao đẳng sư phạm (Dạng hỏi - đáp)

Phan Trung Kiên

CƠ BẢN

25

Hệ thống bài tập so sánh và tổng kết môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản ViệtNam

Phạm Thị Kim Lan
Trần Bình Minh

CƠ BẢN

26

Bài tập tự học môn Aerobic

Lý Đức Thanh

CƠ BẢN

27

Phát triển nhận thức cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

Dương Thị Hoa

GDĐB

28

Tuyển tập giáo án giáo dục đặc biệt

Nguyễn Thị Hạnh

GDĐB

29

Dạy học trẻ khuyết tật

Nguyễn Thị Thanh Huyền

GDĐB

30

Các hoạt động can thiệp ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật

Phạm Thùy Linh
Phạm Thị Bền (ĐHSP)

GDĐB

31

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật

Phạm Thùy Linh
Phạm Thị Bền (ĐHSP)

GDĐB

32

Tuyển tập những trò chơi, bài tập luyện vận động bộ máy phát âm cho trẻ nhỏ

Trương Thị Tuyết

GDĐB

33

Cẩm nang về giới tính, sức khoẻ sinh sản cho học sinh điếc THCS & THPT

Vũ Thị Thủy
Nguyễn Thị Minh

GDĐB

34

Tuyển tập trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo

Đinh Hương Ly

GDMN

35

Bài tập tình huống giao tiếp, ứng xử của giáo viên mầm non

Nguyễn Thị Thoan
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Mai Linh

GDMN

36

Các hoạt động phát triển kỹ năng đếm cho trẻ mẫu giáo

Trần Thị Hằng

GDMN

37

Tuyển tập trò chơi dân gian cho trẻ mầm non

Vũ Hoàng Vân

GDMN

38

Tài liệu học tập môn Tâm lý học đại cương

Vũ Thị Thu Hà

GDMN

39

Giới thiệu phương pháp giáo dục Montessori

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

GDMN

40

Nghệ thuật chữ

Phạm Minh Tùng
Vương Bích Hiền

MỸ THUẬT

41

Bài tập tâm lý học quản lý

Đặng Thị Thu Hà
Nghiêm Thị Đương

QLVT

42

Bài tập thực hành tổ chức kho tài liệu

Đinh Thi Thu Huyền

QLVT

43

Bài tập biên mục mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD)

Lê Thị Minh Phương

QLVT

44

Bài tập thực hành quy tắc biên mục Anh - Mỹ (AACR2)

Phạm Hồng Dương
Đặng Thị Thu Hiền

QLVT

45

Tài liệu tham khảo QLHCNN và QL ngành GDĐT

Phạm Thị Tuyết
Đặng Anh Minh
Hoàng Nguyệt Nga

QLVT

46

Quản lý văn bản

Vũ Thị Bích
Nguyễn Thị Minh

QLVT

47

Bài tập thực hành xử lý nghiệp vụ trong thư viện trường học

Đặng Thị Thu Hiền
Phạm Hồng Dương

QLVT

48

Bài luyện tập kỹ năng Nghe hiểu bậc 2

Khoa Việt Hà

TIẾNG ANH

49

Bài luyện tập kĩ năng Đọc hiểu bậc 3

Nguyễn Thị Hảo

TIẾNG ANH

50

Bài luyện tập kĩ năng Nghe hiểu bậc 1

Nguyễn Thị Thanh Hà

TIẾNG ANH

51

Tổ chức trò chơi trong hoạt động du lịch

Lê Thanh Tiến
Đoàn Hữu Huân

XHNV

52

Phạm trù đạo đức học và giáo dục đạo đức cho sinh viên

Lê Thị Hồng Khuyên
Lê Thị Thuần

XHNV

53

Công tác xã hội trong can thiệp sớm với trẻ tự kỷ

Lê Thị Huyến
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Thị Liên

XHNV

54

Sử dụng tư liệu minh họa trong giảng dạy học phần LSVN trung đại (Phần LSVN cổ trung đại)

Muộn Lệ Thu

XHNV

55

Giáo dục đạo đức trong gia đình ViệtNamhiện nay

Ông Thị Hải
Nguyễn Thị Ngọc Linh

XHNV

56

Các tình huống pháp luật dùng trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở

Phạm Thị Minh Phúc

XHNV

57

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống pháp luật (Dành cho sinh viên trình độ cao đẳng)

Phạm Văn Hảo
Tăng Thị Thu Trang
Đỗ Thị Hằng
Lê Thị Thu Huyền

XHNV

58

Truyền thông và vận động nguồn lực trong công tác xã hội

PhạmVăn Hảo
Nguyễn Thị Ngọc Linh

XHNV

59

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống trong học phần: "Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt"

TăngThị Thu Trang
Nguyễn Phương Thảo
Cao Minh Huệ

XHNV

60

Sử dụng tư liệu minh họa trong giảng dạy học phần LSVN (Phần LSVN cận hiện đại)

Trần T.Hữu Hồng Phương

XHNV

61

Những quan niệm về đạo đức trong lịch sử triết học Hy Lạp thời kỳ cổ đại

Trần Thị Nhung

XHNV

62

Phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở

Trần Thị Nhung

XHNV

63

Bảo vệ môi trường trong hoạt động tổ chức du lịch lễ hội ViệtNam

Trần Thị Minh Huệ
PhanThị Luyến
Lê Thanh Tiến

XHNV

64

Bài tập tự học môn Lịch sử Văn minh thế giới

Vũ Thị Duyên
Nguyễn Nhiên Hương
Trần T. Hữu Hồng Phương
Phạm Thị Minh Phúc

XHNV

II. BIÊN DỊCH

1

Chilhood under threat

Vũ Thị Hồng Ngọc
Trần Thị Bảo Ngọc

CƠ BẢN

2

Teaching languages to young learners “Dạy ngôn ngữ cho trẻ mầm non”

Trần Thị Bảo Ngọc
Dương T. Hương Thúy
Đặng Thu Trang

TIẾNG ANH

3

Supporting Children Learning English as a Second Language in the Early Years (birth to six years “Hỗ trợ trẻ 0-6 tuổi làm quen tiếng Anh như một ngoại ngữ”

Nguyễn Minh Tuấn

TIẾNG ANH

4

Manual for Monitoring and Evaluating Education Parnerships (Sổ tay cho các bên tham gia đánh giá và giám sát giáo dục)

Bùi Thị Bảo Hoa

PKH

III. GIÁO TRÌNH

1

Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ em

Đặng Thị Thu Hà
Hoàng Thương Huyền
Trần Minh Đức

GDMN

2

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Hồ Thị Thanh Tâm
Ninh Thị Huyền
Lê Thị Yến

GDMN

3

Tổ chức hoạt động chơi cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Thị Oanh

GDMN

4

Phương pháp khám phá môi trường xung quanh ở trường mầm non

Nguyễn Thúy Ngân

GDMN

5

Tổ chức hoạt động khoa học cho trẻ ở trường mầm non

Nguyễn Thúy Ngân

GDMN

6

Phương pháp cho trẻ làm quen với toán

Vũ Thị Hồng Hạnh
Vũ Thị Thanh Huyền

GDMN

7

Nghệ thuật học đại cương (Tập 2)

Trần Quốc Bình
Nguyễn Mạnh Hùng
Trần Quang Huy

MỸ THUẬT

 

Tổng số tài liệu biên soạn:

64

 

 

Tổng số tài liệu biên dịch:

4

 

 

Tổng số đăng ký giáo trình:

7

 

 VI. SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

KHOA

SỐ ĐỀ TÀI

1

GDMN

7

2

XHNV

4

3

MỸ THUẬT

2

4

CNTT

2

5

QLVT

13

TỔNG

28

PHÒNG QLNCKH&HTQT