Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Tổ chức Đoàn thể phòng Hành chính Tổng hợp
20/03/2014

- Công đoàn: Tổ trưởng: Đ/c Phan Thị Hoa 

- Đoàn Thanh niên: Cán bộ là đoàn viên sinh hoạt đoàn tại Chi đoàn Cán bộ khối Hành chính, gồm 5 đ/c:

   1. Đ/c Nguyễn Lan Hương (Ủy viên TV Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Cán bộ Giáo viên)

   2. Đ/c Nguyễn Hoàng Hưng

   3. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thi (Cán bộ chuyên trách Đoàn trường, UVBTV Đoàn trường)