Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Thủ tục và kinh phí khi nhập học Cao đẳng chính qui và Trung cấp chuyên nghiệp
24/09/2015

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

CÁC GIẤY TỜ VÀ KINH PHÍ CẦN MANG THEO KHI NHẬP HỌC

1. Học bạ THPT (bản chính)

2. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng)

3. 04 ảnh cỡ 3cm x 4cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh)

4. Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2015 (bản chính)

5. Bản chính Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên chính sách xã hội (nếu có), do cơ quan có thẩm quyền cấp

6. Lý lịch học sinh, sinh viên (theo mẫu qui định tại Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có xác nhận của địa phương

7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu )

8. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu NK5) do cơ quan công an nơi thí sinh thường trú trước khi đi học chuyển về Trường. Bản khai nhân khẩu (theo mẫu NK1) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai. Bản sao Chứng minh thư nhân dân, Bản sao Giấy báo nhập học.

9. Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với học sinh nhập học là nam giới trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự)

10. Các khoản tiền cần nộp khi nhập học:

a. Bảo hiểm Y tế 5 tháng tính từ tháng 11 năm 2015 (bắt buộc): 181.000đ/sinh viên (sinh viên hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ đã có thẻ: không phải đóng bảo hiểm y tế; nộp bản photo thẻ và mang theo bản chính để kiểm tra)

b. Tiền khám sức khỏe sinh viên đầu khóa: 200.000 đ/sinh viên (nội dung khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế)

c. Các khoản thu khác (Thẻ sinh viên, Thẻ thư viện, Hồ sơ sinh viên, An ninh xung kích, ...):

- 140.000 đ/sinh viên/khóa (Đối với thí sinh trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non theo NCXH)

-290.000 đ/sinh viên/khóa. (Đối với thí sinh trúng tuyển các ngành còn lại)

d. Sinh viên các ngành ngoài sư phạm phải đóng học phí (thu theo số tín chỉ đăng ký học, Trường tạm thu học phí tại thời điểm nhập học tương đương với 10 tín chỉ: khoảng 1.500.000đ tùy từng ngành đào tạo); Sinh viên học các chương trình song ngành Giáo dục Mầm non với các ngành ngoài sư phạm đóng học phí bằng 50% học phí của ngành ghép. Sinh viên nhập học chương trình Giáo dục Mầm non theo nhu cầu xã hội phải ký thỏa thuận và đóng góp kinh phí hỗ trợ đào tạo.

11. Những sinh viên diện chính sách và sinh viên có điểm thi tuyển sinh cao sẽ được ưu tiên khi xét vào ở Kí túc xá. Tiền ở Kí túc xá theo quy định của trường và có thể xem chi tiết tại trang thông tin điện tử: www.cdsptw.edu.vn

Ghi chú: Đối với những sinh viên trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non theo nhu cầu xã hội, sau khi nhập học, nếu có nguyện vọng chuyển sang các chương trình song ngành với ngành Giáo dục Mầm non, Nhà trường sẽ xét dựa trên cơ sở số lượng đăng ký và điểm trúng tuyển của từng song ngành. Việc đăng ký chuyển ngành đối với các ngành còn lại sẽ có thông báo sau khi sinh viên nhập học.


II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NHỮNG GIẤY TỜ VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ CẦN CHUẨN BỊ KHI NHẬP HỌC

1. Học bạ (bản chính)                                       

2. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng)

3. Giấy báo nhập học (photo công chứng thêm nhiều bản để dùng khi cần)   

4. 04 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh)

5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương đối với những người tốt nghiệp năm 2015 hoặc Bằng tốt nghiệp đối với những người TN các năm trước (bản chính và bản sao có công chứng)

6. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)   

7. Lý lịch học sinh, sinh viên (mẫu theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có xác nhận của địa phương và dấu giáp lai trên ảnh.

8. Giấy chuyển sinh hoạt đoàn thể và hồ sơ kèm theo

9. Phiếu khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu NK5) do cơ quan công an nơi thí sinh thường trú trước khi đi học chuyển về Trường. Bản khai nhân khẩu (theo mẫu NK1, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai trên ảnh). Bản sao Chứng minh thư nhân dân.

10. Các khoản tiền cần nộp khi nhập học:

a. Bảo hiểm Y tế 6 tháng tính từ tháng 10 năm 2015 (bắt buộc): 218.000 đ/học sinh (học sinh hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ đã có thẻ: không phải đóng bảo hiểm y tế; nộp bản photo thẻ và mang theo bản chính để kiểm tra)

b. Tiền khám sức khỏe học sinh đầu khóa: 200.000 đ/học sinh (nội dung khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế)

c. Các khoản thu khác (Thẻ học sinh, Thẻ thư viện, Hồ sơ học sinh, An ninh xung kích, ...): 290.000 đ/học sinh /khóa.