Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Thông báo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016
05/05/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 223/TB-CĐSPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016


THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

          Căn cứ Qui chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Qui định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương theo nội dung Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 như sau:

1. Hồ sơ dự thi:

- Túi Hồ sơ và Phiếu đăng kí dự thi (theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương).

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp, Học bạ, các giấy ưu tiên (nếu có).

- 04 ảnh cỡ 4cm x 6cm (có ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

- 02 phong bì dán tem (có ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc trên phong bì).

2. Ngành tuyển sinh và hình thức tuyển sinh:

2.1. Các ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Công nghệ may - Thiết kế thời trang:

Xét tuyển kết quả học tập môn Văn lớp 12 và thi tuyển năng khiếu.

Nội dung thi năng khiếu:

- Ngành Sư phạm Mầm non: gồm 2 nội dung Đọc kể diễn cảm và Hát (thi vấn đáp).

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: gồm 2 nội dung Hát và Thẩm âm - Tiết tấu (thi vấn đáp).

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: gồm 2 nội dung Hình hoạ (vẽ chì) và Bố cục (vẽ màu).

- Ngành Công nghệ may - Thiết kế thời trang: gồm 2 nội dung Hình hoạ (vẽ chì) và Trang trí (vẽ màu).

2.2. Các ngành Tin học, Thư viện, Thư viện - Thiết bị trường học, Hành chính văn thư, Bảo hiểm, Nghiệp vụ lữ hành và Hướng dẫn du lịch:

Xét tuyển kết quả học tập môn Văn, Toán lớp 12.

3. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

- Tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - 387, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội: từ ngày thông báo đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2016.

- Tại các đơn vị liên kết và phối hợp đào tạo theo nhu cầu xã hội: có thông báo riêng căn cứ theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đối tượng, thời gian thi năng khiếu và xét tuyển:

4.1. Đối tượng:

      Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương), có bằng tốt nghiệp từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên; riêng các lớp Sư phạm Mầm non chất lượng cao: chỉ tuyển sinh đối tượng đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

4.2. Thời gian thi và xét tuyển:

      Tổ chức thi và xét tuyển hằng tháng (theo nhu cầu xã hội): căn cứ số lượng hồ sơ thí sinh đăng kí.

      Riêng các lớp Sư phạm Mầm non chất lượng cao: tổ chức thi tuyển và xét tháng 9 năm 2016.

          Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: sau khi kết thúc các đợt xét tuyển đại học, cao đẳng theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2016.

5. Phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh):

          Mức thu theo Qui định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo.

6. Kinh phí đào tạo:

          Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

          Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

          Điện thoại: (04) 37565209, (04) 37562670, (04) 37914011

Email: cdsptw.qldt@gmail.com./.

Nơi nhận:                                                      

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các địa phương, đơn vị phối hợp đào tạo;    

- Các phương tiện thông tin đại chúng;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí


TS. Đặng Lộc Thọ