Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 3 (đợt 4) cao đẳng chính qui 2015
25/09/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ 2015

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung 3 (đợt 4) Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 

 

       Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 40/2015-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

       Căn cứ kết quả tuyển sinh nguyện vọng 1 nguyện vọng bổ sung đợt 1, đợt 2 cao đẳng chính qui 2015,

       Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo Kế hoạch xét tuyển cao đẳng hệ chính qui, nguyện vọng bổ sung 3 (đợt 4) năm 2015 như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và:

- Có Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung, trong đó có điểm thi của các môn văn hóa tương ứng với tổ hợp đăng ký xét tuyển;

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành tuyển sinh theo các tổ hợp M00, N00, H00: có kết quả thi các môn năng khiếu (tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc tại các trường đại học công lập).

2. Các ngành tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 3:

Stt

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm ĐKXT

Tổ hợp và môn xét tuyển

1

Sư phạm Âm nhạc

31

16

Tổ hợp N00: xét điểm thi môn Văn và điểm thi 2 môn năng khiếu (môn Thẩm âm - Tiết tấu tính hệ số 2)

2

Sư phạm Mỹ thuật

35

16

Tổ hợp H00: xét điểm thi môn Văn và điểm thi 2 môn năng khiếu (môn Hình họa tính hệ số 2)

3

- Giáo dục Mầm non chất lượng cao

- Giáo dục Mầm non theo NCXH

- Các chương trình song ngành:

Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc

Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật

Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội

Giáo dục Mầm non - Kinh tế Gia đình

Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin

Giáo dục Mầm non - Quản trị Văn phòng

14

80

 

03

10

11

33

37

19

20,75

14,0

 

18,0

14

14

14

14

14

Tổ hợp M00: xét điểm thi 2 môn Văn, Toán và điểm thi năng khiếu.

Song ngành Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp M00 (Văn, Toán, năng khiếu) hoặc D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh).

4

Giáo dục Đặc biệt

09

16

Tổ hợp M00: xét điểm thi 2 môn Văn, Toán và điểm thi năng khiếu

5

- Thiết kế Thời trang

- Chương trình song ngành:

Thiết kế Thời trang - Thiết kế Đồ họa

28

16

Tổ hợp H00: xét điểm thi môn Văn và điểm thi 2 môn năng khiếu (môn Trang trí tính hệ số 2)

6

Thiết kế Đồ họa

27

16

7

- Giáo dục Công dân

- Chương trình ngành chính - ngành phụ:

Giáo dục Công dân - Công tác Đội

6

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, B00, C00, D01

8

- Công nghệ Thiết bị trường học

- Chương trình song ngành: Công nghệ

Thiết bị trường học - Khoa học Thư viện

29

12

9

- Quản trị Văn phòng

- Chương trình song ngành:

  Quản trị Văn phòng - Thư kí Văn phòng

  Quản trị Văn phòng - Lưu trữ học

28

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, A01, C00, D01

10

- Thư kí Văn phòng

- Chương trình song ngành:

  Thư kí Văn phòng - Lưu trữ học

26

12

11

- Quản lí Văn hóa

- Chương trình song ngành:

  Quản lí Văn hóa - ViệtNamhọc

18

12

12

Lưu trữ học

19

12

13

ViệtNamhọc

10

12

14

Công tác Xã hội

04

12

15

Khoa học Thư viện

25

12

16

- Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

- Chương trình song ngành:

  Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp - Công

   nghệ Thiết bị trường học

30

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, A01, B00, D01

17

- Công nghệ Thông tin

- Chương trình song ngành:

  Công nghệ Thông tin - Khoa học Thư viện

20

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, A01, D01

18

Hệ thống Thông tin quản lí

30

12

19

Kinh tế Gia đình

30

12

20

Sư phạm Tin học

17

12

21

Tiếng Anh

03

16

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc tổ hợp: A01, D01.

(Môn Tiếng Anh tính hệ số 2)

3. Hồ sơ đăng kí dự tuyển:

- Phiếu Đăng ký xét tuyển cao đẳng chính qui theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (thí sinh có thể tải về từ website của Nhà trường); 

- Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung;

- 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

4. Lệ phí dự tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Thời gian: từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2015. Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

Nơi nhận: qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo qui định, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và rút hồ sơ.

6. Thời gian công bố kết quả xét tuyển:

Theo Qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào các ngày 16, 17 tháng 10 năm 2015. Kết quả xét tuyển và thời gian nhập học được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Địa chỉ: 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trang thông tin điện tử: www.cdsptw.edu.vn

Điện thoại: (04) 37565209 - (04) 37562670 - (04) 39714011./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH