Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng vừa làm vừa học năm 2016
05/05/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 222/TB-CĐSPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016


THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh Cao đẳng vừa làm vừa học năm 2016

     Căn cứ Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 về việc đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

     Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học năm 2016 như sau:

1. Đối tượng và thời gian đào tạo:

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

- Đối tượng xét tuyển thẳng: những người đã có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành học khác.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

 2. Ngành và môn thi tuyển sinh:

- Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt: Văn, Đọc kể diễn cảm, Hát.

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: Văn, Thẩm âm - Tiết tấu (hệ số 2), Thanh nhạc.

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Văn, Hình họa (hệ số 2), Bố cục.

- Các ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ Thông tin: Toán, Vật lí, Hóa học.

- Các ngành Giáo dục Công dân, Công tác Xã hội, Khoa học Thư viện, Lưu trữ học: Văn, Lịch sử, Địa lý.

3. Hồ sơ đăng kí dự thi:

Người đăng kí dự thi nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định).

- Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Trung học (hoặc tương đương) trở lên.

- Giấy ưu tiên theo đối tượng và khu vực xét tuyển (nếu có).

- 04 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ họ, tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ sau ảnh và trên phong bì).

4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đăng kí dự thi:

- Tại Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2016.

- Tại đơn vị liên kết và phối hợp đào tạo theo nhu cầu xã hội: có thông báo riêng căn cứ theo sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thời gian thi: tổ chức2 đợt thi vào cuối các tháng 10 và 11 năm 2016.

6. Địa điểm thi: theo thông báo củaTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

7. Phí dự thi, dự tuyển: mức thu theo Qui định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hiện hành của Liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Kinh phí đào tạo: theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37565209, (04) 37562670, (04) 39714011

Email: cdsptw.qldt@gmail.com./.

 Nơi nhận:                                                     

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các địa phương, đơn vị phối hợp đào tạo;

- Các phương tiện thông tin đại chúng;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí 


TS. Đặng Lộc Thọ