Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Thông báo kế hoạch tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 4 Cao đẳng chính qui 2015
22/10/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ 2015

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 4 Cao đẳng hệ chính qui năm 2015 

     Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Qui định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 40/2015-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    Căn cứ Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

    Căn cứ chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh nguyện vọng 1 nguyện vọng bổ sung đợt 1, đợt 2, đợt 3 cao đẳng chính qui 2015,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo Kế hoạch xét tuyển cao đẳng hệ chính qui năm 2015 nguyện vọng bổ sung 4 như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và:

    - Có Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung, trong đó có điểm thi của các môn văn hóa tương ứng với tổ hợp đăng ký xét tuyển;

    - Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành tuyển sinh theo các tổ hợp M00, N00, H00: có kết quả thi các môn năng khiếu (tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc tại các trường đại học công lập).

2. Thời gian tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 4: ngày 12 tháng 11 năm 2015

3. Các ngành tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 4:

Stt

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm ĐKXT

Tổ hợp và môn xét tuyển

1

Sư phạm Âm nhạc

19

16

Tổ hợp N00: xét điểm thi môn Văn và điểm thi 2 môn năng khiếu (môn Thẩm âm - Tiết tấu tính hệ số 2)

2

Sư phạm Mỹ thuật

24

16

Tổ hợp H00: xét điểm thi môn Văn và điểm thi 2 môn năng khiếu (môn Hình họa tính hệ số 2)

3

- Giáo dục Mầm non chất lượng cao

- Giáo dục Mầm non theo NCXH

- Các chương trình song ngành:

     Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật

     Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội

     Giáo dục Mầm non - Kinh tế Gia đình

     Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin

     Giáo dục Mầm non - Quản trị Văn phòng

18

70

 

05

26

37

39

27

20,75

14,0

 

14

14

14

14

14

Tổ hợp M00: xét điểm thi 2 môn Văn, Toán và điểm thi năng khiếu.

Song ngành Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp M00 (Văn, Toán, năng khiếu) hoặc D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh).

4

- Thiết kế Thời trang

- Chương trình song ngành:

Thiết kế Thời trang - Thiết kế Đồ họa

28

16

Tổ hợp H00: xét điểm thi môn Văn và điểm thi 2 môn năng khiếu (môn Trang trí tính hệ số 2)

5

Thiết kế Đồ họa

26

16

6

- Giáo dục Công dân

- Chương trình ngành chính - ngành phụ:

     Giáo dục Công dân - Công tác Đội

05

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, B00, C00, D01

7

- Công nghệ Thiết bị trường học

- Chương trình song ngành: Công nghệ

     Thiết bị trường học - Khoa học Thư viện

29

12

8

- Quản trị Văn phòng

- Chương trình song ngành:

    Quản trị Văn phòng - Thư kí Văn phòng

    Quản trị Văn phòng - Lưu trữ học

16

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, A01, C00, D01

9

- Thư kí Văn phòng

- Chương trình song ngành:

    Thư kí Văn phòng - Lưu trữ học

30

12

10

- Quản lí Văn hóa

- Chương trình song ngành:

    Quản lí Văn hóa - ViệtNamhọc

27

12

11

Lưu trữ học

13

12

12

Việt Nam học

13

12

13

Công tác Xã hội

18

12

14

Khoa học Thư viện

20

12

15

- Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

- Chương trình song ngành:

    Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp - Công nghệ Thiết bị trường học

20

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, A01, B00, D01

16

- Công nghệ Thông tin

- Chương trình song ngành:

    Công nghệ Thông tin - Khoa học Thư viện

27

12

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc các tổ hợp:

A00, A01, D01

17

Hệ thống Thông tin quản lí

20

12

18

Kinh tế Gia đình

20

12

19

Sư phạm Tin học

20

12

20

Tiếng Anh

20

16

Xét điểm thi các môn của kỳ thi THPTQG thuộc tổ hợp: A01, D01.

(Môn Tiếng Anh tính hệ số 2)

4. Hồ sơ đăng kí dự tuyển:

    - Phiếu Đăng ký xét tuyển cao đẳng chính qui theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (thí sinh có thể tải về tại đây);

    - 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;

    - Đối với thí sinh đăng kí thi năng khiếu: 02 ảnh 3cm x 4cm.

    - Đối với thí sinh đăng kí xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

5. Lệ phí dự tuyển: 

    - Thi năng khiếu: 300.000đ/hồ sơ

    - Xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

6. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Thời gian: 

    - Đăng kí thi năng khiếu: từ ngày thông báo đến hết ngày 09/11/2015. Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

    - Đăng kí xét tuyển: từ ngày 20/10/2015 đến hết ngày 15/11/2015.

Nơi nhận: qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo qui định, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và rút hồ sơ.

7. Thời gian công bố kết quả xét tuyển:

    Theo Qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 4 vào các ngày 17, 18 tháng 11 năm 2015. Kết quả xét tuyển và thời gian nhập học được công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

Chi tiết xin liên hệ: 

    Phòng Quản lí Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

    Địa chỉ: 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

    Trang thông tin điện tử: www.cdsptw.edu.vn

    Điện thoại: (04) 37565209 - (04) 37562670 - (04) 39714011./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH