Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Thông báo giới thiệu Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương khóa X, nhiệm kỳ 20142017
27/01/2015

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

***

Số: 05/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015


THÔNG BÁO
V/v giới thiệu chức danh các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương khóa X, nhiệm kỳ 2014-2017


              Thực hiện chương trình công tác năm học 2014 - 2015 và chương trình công tác nhiệm kỳ, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội; của Đảng ủy-Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Ngày 30,31 tháng 12 năm 2014, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014- 2017. Ban Chấp hành Đoàn trường Khóa X đã tổ chức Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Đoàn trường khóa X, nhiệm kỳ 2014-2017, gồm 07 đồng chí có tên sau:


TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Trương Tiến Mạnh

Bí thư

0986.940.433

 tienmanhkbs@gmail.com

Đặng Anh Minh

Phó Bí thư

0978.738.098

 danganhminhnapa@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó Bí thư

0982.531.296

 ngoclinhcdsptw@gmail.com

4

Nguyễn Lan Hương

Ủy viên BTV

0916.420.987

 bebom1987@gmail.com

5

Nguyễn Thị Lệ Thi

Ủy viên BTV

0943.888.987

 ntlt.ajc@gmail.com

Đoàn Hữu Huân

Ủy viên BTV

0934.618.707

 huandh@cdsptw.edu.vn

Lê Thị Hương Giang

Ủy viên BTV

01642.796.439

 kun.kyra1407@gmail.com

             Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng thông báo và giới thiệu danh sách Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Khóa X, nhiệm kỳ 2014 - 2017, để các quí cơ quan, tổ chức, đơn vị được biết và thuận tiện trong liên hệ công tác.

              Trân trọng thông báo!

                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                                               BÍ THƯ

                                                            (Đã ký)

                                                             Trương Tiến Mạnh