Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Quá trình hình thành và phát triển
27/04/2016
“THANH TRA LÀ TAI MẮT CỦA CẤP TRÊN VÀ LÀ BẠN CỦA CẤP DƯỚI”   (CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA PHÒNG THANH TRA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

   Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-HĐBT ban hành ngày 25 tháng 8 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), cùng với việc sát nhập, đổi tên trường (tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương I đặt  tại Phủ lý - Hà Nam và trường Trung cấp nuôi dạy trẻ Trung ương đặt tại Mỗ - Huyện Từ Liêm - TP Hà Nội) thành trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương I  tại 387- Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội, đến năm 1993 công tác thanh tra Giáo dục của nhà trường cũng được hình thành. Đồng chí Phan Ngọc Yến là giảng viên khoa Giáo dục Mầm non làm trợ lý thanh tra kiêm nhiệm. Nhiệm vụ chính là thanh tra các kỳ thi tuyển sinh, mỗi kỳ thi thành lập 01 Ban thanh tra thi tuyển sinh do đ/c Phan Ngọc Yến làm trưởng ban, các thành viên khác của Ban được thay đổi tùy theo từng thời điểm tuyển sinh.

   Đến năm 1999 Ban Thanh tra Giáo dục được thành lập(đ/c Phan Ngọc Yến tiếp tục được bổ nhiệm làm trưởng ban, nhiệm vụ chính của công tác thanh tra trong giai đoạn này là thực hiện các kỳ thanh tra thi tuyển sinh các hệ CĐCQ, cao đẳng VLVH, CĐ liên thông và hệ TCCN.

   Năm 2006 thực hiện quyết định số 265/QĐ-TC ngày 20/4/2006 của Phòng Tổ chức cán bộ, đ/c Phan Ngọc Yến tiếp tục được bổ nhiệm làm trưởng ban và đ/c Nguyễn Thị Kế làm phó ban và 08 cán bộ, giảng viên thuộc các khoa, phòng: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Phong, Nguyễn Thị Xuân, Phạm Trần Hồng Hà,Trịnh Văn Tùng, Vũ Đức Thông, Phạm Văn Hảo, tất cả đều là cán bộ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ chính là thanh tra các kỳ thi tuyển sinh, tham gia công tác Tự kiểm tra các khoa, phòng, 03 trường Mầm non Thực hành và công tác quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Đã phát hiện và đề nghị xử lý 02 trường hợp đã sử dụng văn bằng không hợp lệ khi thi vào trường và thu hồi bằng tốt nghiệp của người đã khai man hồ sơ.

   Ngày 18/02/2008 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương ban hành Quyết định số 110/QĐ-CĐSPTW về việc sắp xếp nhân sự Phòng Thanh tra Giáo dục gồm 07 cán bộ, đ/c Nguyễn Cẩm Yến là Phó trưởng phòng phụ trách phòng, đ/c Phan Ngọc Yến - Giảng viên chính kiêm Phó Trưởng phòng và 05 cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Văn Tùng, Đỗ Thúy Vân, được hưởng định mức lao động 30%.

   Ngày 18/8/2010 thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong các nhà trường, Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục được thành lập. Đ/c Nguyễn Cẩm Yến được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, đ/c Lê Thị Chúc Quỳnh Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên là Trần Thị Cẩm và Nguyễn Thị Hạnh. Trong đó, có 02 cán bộ chuyên trách công tác thanh tra giáo dục là đ/c Cẩm Yến và đ/c Cẩm, đ/c Quỳnh và đ/c Hạnh được phân công phụ trách công tác kiểm định chất lượng Giáo dục, đ/c Quỳnh là cán bộ phòng Quản lý đào tạo, đ/c Hạnh là Giảng viên khoa Giáo dục Đặc biệt, cả hai đều kiêm nhiệm với định mức 50/50. Cả 04 đ/c đều là Đảng viên, trong đó có 01 Ths chuyên ngành Văn học, 01 ThS. Quản lý Giáo dục, 02 ThS. chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong Giáo dục.

   Tháng 6/2013, thực hiện yêu cầu luân chuyển công tác, đ/c Nguyễn Cẩm Yến được chuyển sang làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Nhà trường. Cùng với việc kiện toàn lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành quyết định số 946/QĐ-CĐSPTW ngày 01/8/2014 về việc bổ nhiệm đ/c Trần Thị Cẩm làm trưởng phòng, quyết định số 952/QĐ-CĐSPTW ngày 01/8/2014 về việc bổ nhiệm lại đ/c Lê Thị Chúc Quỳnh làm Phó trưởng phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục, thôi công tác kiêm nhiệm tại phòng quản lý đào tạo, đ/c Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng tổ trí tuệ khoa Giáo dục đặc biệt vẫn giữ kiêm nhiệm với định mức 50/50.

   Đến ngày 04/12/2013, Hiệu trưởng trường CĐSP Trung ương ban hành quyết định số 1844/QĐ-CĐSPTW ngày 04 tháng 12 năm 2013 về việc cử cán bộ kiêm nhiệm công tác thanh tra, Phòng được bổ sung thêm 03 cán bộ thanh tra kiêm nhiệm: Đ/c Phạm Trần Hồng Hà - GV khoa Cơ bản, đ/c Nguyễn Cẩm Giang - GV khoa Giáo dục Mầm non và đ/c Vũ Mạnh Điệp - GV khoa Thông tin - Máy tính. Ngày 04/12/2013 Phòng tiếp nhận 01 cán bộ thử việc Nguyễn Tiến Mạnh, đến tháng 6/2014 được tuyển viên chức, hiện nay đang công tác tại Phòng.

   Qua 21 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, với chức năng thanh tra, giám sát công tác quản lý đào tạo và các hoạt động phục vụ đào tạo, gần 04 năm thực hiện thêm chức năng kiểm định chất lượng Giáo dục, trải qua các giai đoạn phát triển, cùng với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Nhà trường từ đào tạo đơn ngành Giáo dục Nhà trẻ, Mẫu giáo đến nay nhà trường đã có 20 chuyên ngành đào tạo trên nhiều lĩnh vực, 07 ngành trong sư phạm và 13 các ngành ngoài sư phạm. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ giảng viên được giao trọng trách là các thanh tra viên kiêm nhiệm cũng như chuyên trách đã không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, kiên trì mục đích phấn đấu, bản lĩnh vững vàng, kiên định trước mọi thử thách và đều đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đã góp một phần công sức nhỏ bé của Ban Thanh tra Giáo dục trước đây và hiện nay là Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng Giáo dục trong công tác kiểm định, tự đánh giá và phòng ngừa, phát hiện, kiến nghị, tham mưu với lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các Khoa, Phòng, ban Trung tâm và 3 trường MN Thực hành về các vấn đề cần khắc phục. Kịp thời phát hiện các nhân tố tốt, điển hình để nhân rộng và hạn chế các tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện công tác đào tạo, công tác phục vụ đào tạo nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu là trường trọng điểm, đi trước, đón đầu trước đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.