Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
PHÒNG TT&KĐCL GD TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ “LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN”.
22/04/2014

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn hướng dẫn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013; Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2013 – 2014 và nhằm góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, sáng ngày 17 tháng 4 năm 2014, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên”.

          Đoàn chủ tịch Hội thảo gồm có: NGƯT. ThS. Đặng Lộc Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Trần Thị Cẩm Trưởng phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục, ThS. Lê Thị Chúc Quỳnh Phó trưởng phòng TTr và KĐCLGD; thành phần tham dự gồm các đồng chí đại diện Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, ban, đại diện giáo vụ các khoa Trường CĐSPTƯ. Hội thảo còn có sự góp mặt của các chuyên gia nghiên cứu về đảm bảo chất lượng, đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng như: TS Bùi Thị Việt Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL trường CĐSPTƯ thành phố HCM, ThS Nguyễn Thị Minh Phượng phó giám đốc trung tâm ĐBCLGD, đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia, Hà Nội…


NGƯT. ThS. Đặng Lộc Thọ - Hiệu trưởng Trường CĐSPTƯ

phát biểu khai mạc Hội thảo


TS Bùi Thị Việt – TP Khảo thí & ĐBCL - CĐSPTƯ TP HCM

trình bày tham luận tại Hội thảo

          Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 14 báo cáo của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường. Hội thảo đã nghe 6 báo cáo tham luận của các khách mời và đại diện các đơn vị trong trường như: “Vai trò của hoạt động đánh giá trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy” của Th.S Trần Thị Cẩm TP TTr & KĐCLGD - Trường CĐSPTƯ; “Quy trình triển khai “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV” ở trường CĐSPTƯ” của ThS Lê Thị Chúc Quỳnh PTP TTr & KĐCLGD-Trường CĐSPTƯ; Kinh nghiệm của trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia, HN trong công tác kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học” của ThS Nguyễn Thị Minh Phượng Phó GĐ TTĐBCLGD, ĐH Kinh Tế - ĐH Quốc Gia HN; “Thực trạng kết quả và bài học kinh nghiệm lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV ở trường CĐSPTƯ- TP HCM” của TS Bùi Thị Việt – TP Khảo thí & ĐBCL - CĐSPTƯ TP HCM; “Vai trò và một số đề xuất với việc: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV ở trường CĐSPTƯ” của TS Đỗ Thị Minh Chính – Phó HT Trường CĐSPTƯ; “Một vài suy nghĩ về công tác đánh giá hoạt động giảng dạy cảu GV thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên” của TS Nghiêm Thị Đương – TK Quản l ý Văn thư – Trường CĐSPTƯ.

TS Đỗ Thị Minh Chính – Phó HT Trường CĐSPTƯ

trình bày tham luận tại Hội thảo


ThS Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó GĐ TTĐBCLGD, ĐH Kinh Tế - ĐH Quốc Gia HN

trình bày tham luận tại Hội thảo

          Các bài tham luận đã đề cập đến nhiều nội dung phù hợp với chủ đề của Hội thảo, nêu lên những nhận định về thực trạng cũng như đề xuất những ý kiến, giải pháp khả thi, những kiến nghị cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên”.

 

Th.S Trần Thị Cẩm – trưởng phòng TTr & KĐCLGD, Trường CĐSPTƯ

trình bày tham luận tại Hội thảo


TS Nghiêm Thị Đương – trưởng khoa Quản l ý Văn thư, Trường CĐSPTƯ

trình bày tham luận tại Hội thảo


ThS Lê Thị Chúc Quỳnh phó trưởng phòng TTr & KĐCLGD, Trường CĐSPTƯ

trình bày tham luận tại Hội thảo


          Sau phần tham luận bằng văn bản, Hội thảo còn có 12 ý kiến đóng góp, bàn luận rất sôi nổi, tâm huyết và thẳng thắn của các đại biểu tham dự Hội thảo. Các ý kiến tham luận đều thống nhất cho rằng, việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là rất cần thiết và cần tiến hành thường xuyên.

 

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Trường CĐSPTƯ

phát biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo

 

TS. Nguyễn Huy Đức Phó Hiệu trưởng Trường CĐSPTƯ

phát biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo


ThS. Nguyễn Cẩm Yến trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Trường CĐSPTƯ

phát biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo

 

          Các ý kiến trao đổi cho rằng để việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đạt hiệu quả tốt, cần ban hành quy định, xây dựng quy trình triển khai phù hợp với đặc thù của trường; tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên; thống nhất tư tưởng của giảng viên và sinh viên, giảng viên cần nhìn nhận đúng về vai trò của người học và đánh giá của sinh viên là đánh giá khách quan; cần chú ý đến thời điểm, đội ngũ triển khai phát phiếu đánh giá tới sinh viên; Phòng TTr và KĐCLGD chủ trì xây dựng mẫu phiếu đánh giá chung (hoặc xây dựng phần mềm) để việc tiến hành triển khai công việc này một cách thuận lợi; hệ thống câu hỏi cần tuân theo một logic nhất định; nội dung câu hỏi cần chặt chẽ, ngắn gọn, xúc tích, nên có câu hỏi mở; Cần phải đưa nội dung này vào nhiệm vụ năm học của Nhà trường và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cũng như đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của giảng viên và sinh viên…


ThS. Trần Xuân Hòa - Trưởng phòng QLĐT, Trường CĐSPTƯ

phát biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo


TS. Trịnh Thị Xim – Trưởng khoa GDMN, Trường CĐSPTƯ

phát biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo


TS. Lê Thị Thúy Hằng - trưởng khoa GDĐB, Trường CĐSPTƯ

phát biểu trao đổi ý kiến tại Hội thảo

 

          Kết luận Hội thảo, NGƯT.ThS. Đặng Lộc Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và những nỗ lực của Phòng TTr và KĐCLGD để tổ chức thành công Hội thảo; đồng chí cũng đã nhấn mạnh những vấn đề cần phải gấp rút triển khai trong thời gian tới:

          1. Cần nâng cao nhận thức của GV và SV. Lãnh đạo các đơn vị trong trường cần phải nghiêm túc triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng tới toàn thế cán bộ, giảng viên và sinh viên về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.  

          2. Giao cho phòng TTr & KĐCLGD là đơn vị chủ trì cần xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai; từng bước vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp, không vội vã, chủ quan.

          3. Căn cứ sự chỉ đạo của Bộ, xác định đúng nội dung để xây dựng bộ câu hỏi; không nên xây dựng, sử dụng một mẫu đánh giá chung áp dụng cho tất các lần lấy ý kiến phản hồi của SV, cần căn cứ kết quả và thực tiễn hoạt động của lần lấy ý kiến trước để thay đổi mức độ cả về số lượng, nội dung và chất lượng của câu hỏi cho lần lấy ý kiến phản hồi tiếp theo.

          4. Thời điểm triển khai nên linh hoạt, hài hòa làm sao có thể đánh giá được cả quá trình giảng dạy môn học của giảng viên.

          5. Khâu xử lý kết quả và công bố kết quả phải tuyệt đối trung thực.

          6. Nhà trường sẽ từng bước đáp ứng các điều kiện để thực hiện tốt hoạt động này như: Nhân sự, chế độ, CSVC …

 

Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức và Đại biểu của Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

         Hội thảo đã thành công tốt đẹp, Ban giám hiệu mong muốn thông qua Hội thảo, thông qua các đại biểu tham dự Hội thảo là lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường sẽ tuyên truyền và làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc giảng dạy, học tập cũng như nhận thức đúng đắn về công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên”. Hoạt động này được làm tốt sẽ giúp cho lãnh đạo Nhà trường có cái nhìn toàn diện hơn, khách quan hơn về các mục tiêu quản lý đã xây dựng và quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch; giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường./.


Tổ Quản trị website

Các tin cũ hơn: