Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên hiệp thư viên ĐHKV phía Bắc thông báo chia sẻ nguốn tin nội sinh của TTTTThư viện, ĐHQG cho các thành viên của Liên hiệp truy cập
30/10/2015

 

1. Liên hiệp thư viên ĐHKV phía Bắc thông báo chia sẻ nguốn tin nội sinh của TTTT-Thư viện, ĐHQG cho các thành viên của Liên hiệp truy cập.

 Liên hiệp Thư viện ĐHKV phía Bắc có văn bản thông báo về nguồn tin nội sinh của TTTT-Thư viện ĐHQG Hà Nội cho các thành viên của Liên hiệp (trong đó có Thư viện CĐSPTW ) truy cập khai thác.

         Nội dung tài nguyên truy cập mở :

-         Kết quả nghiên cứu

-         Kỷ yếu HNHT của ĐHQGHN và các thành viên: 5000 bài .

-         Tốm tắt luận án, luận văn: 15.000 bài.

-         12 chuyên san của Tạp chí khoa học ĐHQGHN từ 1995- nay.

-         Và nhiều loại hình tài liệu quý hiếm khác.

Địa chỉ truy cập:

    http://lic.vnu.edu.vn/ hoặc http://dlib.vnu.edu.vn/

 

2. Vào ngày 14.10.2015 Trung tâm Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã tham dự Hội thảo của ngành Thư viện tại Trường Đại học Thủy Lợi về nội dung “Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở- OER (Open Education Resources) do diễn giả Lê Trung Nghĩa- Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở- Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày. OER bao gồm các khóa học đầy đủ, tư liệu khóa học, các module, các sách giáo khoa mở, các dòng video (streaming), các bài kiểm tra, các kế hoạch bài học, các phần mềm, các trò chơi và bất kỳ công cụ nào khác, các tư liệu, hoặc các kỹ thuật được sử dụng để hỗ trợ sự truy cập tới tri thức.

Nhận thấy đây là nguồn tài liệu học mở có giá trị cao và phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của sinh viên, đặc biệt trong năm học mới 2015-2016 Nhà trường thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trung tâm Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.

Địa chỉ truy cập: http://search.creativecommons.org