Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016
09/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 12/12/2016 ĐẾN 18/12/2016

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai

(12/12/2016)

08h30

* Bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu – giảng viên khoa Giáo dục Mầm non. Thành phần: Theo Giấy mời; Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Tầng 2 thư viện

ĐHSP Hà Nội

14h00

* Họp liên tịch Ban Giám hiệu - Chủ tịch Công đoàn - Bí thư Đoàn Thanh niên.

P. Giao ban

15h00-16h00

* Họp Đảng ủy

P. Giao ban

Thứ Ba

(13/12/2016)

08h30

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Hành chính 3. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Giao ban

08h30

* Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tài liệu giáo trình đề xuất bản. Thành phần: Theo Quyết định.

P. Hội thảo

14h00

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Hành chính 2. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Giao ban

Thứ Tư

(14/12/2016)

08h30

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Giảng viên 5. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Hội thảo

08h30

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Hoa Sen. Thành phần: Theo Thông báo.

Trường MNTH Hoa Sen

14h00

* Hội nghị Cán bộ chủ chốt bầu thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 - 2018. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng phó các đơn vị; Bí thư các chi bộ.

P. Giao ban

Thứ Năm

(15/12/2016)

08h30

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Giảng viên 2. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Hội thảo

08h30

* Hội thảo bộ môn của khoa Quản lý – Văn thư “Nâng cao kỹ năng sạo thảo văn bản cho sinh viên các ngành văn phòng của khoa Quản lý – Văn thư”. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Giao ban

13h00

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Hoa Thủy Tiên. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Hội trường Trung tâm

 

 

 

Thứ Sáu

(16/12/2016)

08h30

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Hành chính 4. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Giao ban

14h30

* Họp kiểm điểm cuối năm chi bộ Hành chính 1. Thành phần: Theo Thông báo.

P. Giao ban

15h30

* Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của ThS. Nguyễn Minh Tuấn – Khoa Tiếng Anh. Thành phần: Theo Quyết định.

P. Hội thảo

Thứ Bảy

(17/12/2016)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(18/12/2016)

 

 

 

 

* Liên hoan Ca – Múa – Nhạc chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà nội. Thành phần: Theo Thông báo.

Hội trường 11/10

ĐHSP Hà Nội