Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUẦN TỪ 17/04/2017 ĐẾN 23/04/2017
14/04/2017

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 17/04/2017 ĐẾN 23/04/2017

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai

(17/04/2017)

8h30

*Họp Ban biên tập tự đánh giá

P. Giao ban

14h00

*Học lớp Ngôn ngữ kí hiệu

P. Giao ban

Thứ Ba

(18/04/2017)

08h00

*Họp Phòng Quản trị thiết bị

P. Giao ban

09h00

*Họp Chi bộ Giảng viên 2

P. Hội thảo

10h00

*Họp Chi bộ Hành chính 2

P. Giao ban

14h00

*Học lớp Trung cấp lí luận chính trị

P. Hội thảo

14h00

*Đại diện Đảng ủy họp với BTV Đoàn Thanh niên về công tác Tổ chức ĐH Đoàn TNCSHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019

P. Giao ban

Thứ Tư

(19/04/2017)

8h30 – 9h00

*Thao giảng của GV Phan Thị Mận ( TT HTPTGDĐB)

P. CT số 2

9h00 – 9h30

*Thảo giảng của GV Phạm Thị Thu Trang ( TT HTPTGDĐB

P. CT số 4

14h00

*Học lớp Trung cấp lí luận chính trị

P. Hội thảo

15h00

*Họp Ban xây dựng Chương trình Cao đẳng dành cho người Điếc. Thành phần: HT, PHT Nguyễn Huy Đức, P.TCCB, P.KHTC, P. QLĐT, K. GDĐB, K. Mỹ thuật

P. Giao ban

16h00

*Họp Ban chỉ đạo tổ chức Hội thảo GD Thẩm mỹ và Tiếng Anh trong trường MN. Thành phần: HT, P.QLNCKH&HTQT, P.KHTC, P.HCTH, K. Âm nhạc, K. Mỹ thuật, K. Tiếng Anh

P. Giao ban

     

Thứ Năm

(20/04/2017)

08h30

*Họp Chi bộ Hành chính 3

P. Giao ban

09h00

*Lễ Kết nạp Đảng viên chi bộ Sinh viên

P. Hội thảo

10h00

*Họp phòng Quản lý Đào tạo

P. Giao ban

14h00

*Học lớp Trung cấp lí luận chính trị

P. Hội thảo

15h15

*Tiếp Đoàn chuyên gia Hàn Quốc. Thành phần: Theo kế hoạch

P. Giao ban

     

Thứ Sáu

(21/04/2017)

8h30

*Thao giảng của 07 giáo viên trường MNTH Hoa Thủy Tiên

MNTH Hoa Thủy Tiên

8h30

*Kiểm tra minh chứng Bao cáo Tự đánh giá 

P. Hội thảo

09h00

*Triển khai chương trình: "Ngày hội việc làm năm 2017". Thành phần: BGH, P.CTSV, đơn vị tuyển dụng

P. Giao ban

14h00

*Học lớp Ngôn ngữ ký hiệu

P. Giao ban

14h00

*Học lớp Trung cấp lí luận chính trị

P. Hội thảo

Thứ Bảy

(22/04/2017)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(23/04/2017)