Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUẦN TỪ 09/01/2017 ĐẾN 15/01/2017
06/01/2017

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 09/01/2017 ĐẾN 15/01/2017

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai

(09/01/2017)

09h00

Phòng Kế hoạch - Tài chính sơ kết học kỳ I. Thành phần: Hiệu trưởng và Toàn thể CBVC P. KHTC

P. Giao ban

10h - 12h

Tập huấn với chuyên gia Úc về việc triển khai dự án về việc phối hợp Nghiên cứu ngôn ngữ đa văn hóa. Thành phần: BGH,P. Khoa học và các giảng viên khoa GDMN

P. Hội thảo

14h00

* Hội đồng tư vấn cấp trường đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước của Thạc sĩ Nguyễn Thúy Ngân – Giảng viên khoa Giáo dục Mầm non. Thành phần: Theo Quyết định.

P. Giao ban

Thứ Ba

(10/01/2017)

08h30

* Phòng Quản trị - Thiết bị sơ kết học kì I. Thành phần: PHT Đỗ Thị Minh Chính và Toàn thể CBVC phòng QTTB.

P. Giao ban

08h30

* Sơ kết học kì I Khoa GDMN.Thành phần: PHT Đỗ Thị Minh Chính và Toàn thể CBGV khoa GDMN

P. HĐ Khoa

12h30

* Trường MNTH Hoa Hồng sơ kết học kì I. Thành phần: Hiệu trưởng Đặng Lộc Thọ; toàn thể CBVC trường MNTH Hoa Hồng.

Trường MNTH

Hoa Hồng

14h00

* Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Thạc sĩ Lê Thu Huyền.  Thành phần: Theo Quyết định.

P. Hội đồng

K. GDMN

14h - 16h

Tập huấn với chuyên gia Úc về việc triển khai dự án về việc phối hợp Nghiên cứu ngôn ngữ đa văn hóa. Thành phần: BGH,P. Khoa học và các giảng viên khoa GDMN

P. Giao ban 

Thứ Tư

(11/01/2017)

08h30

* Trung tâm Thông tin - Thư viện sơ kết học kì I. Thành phần:PHT Nguyễn Huy Đức và Toàn thể CBVC TT Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện

08h30

* Khoa Xã hội - Nhân văn sơ kết học kì I. Thành phần: PHT Nguyễn Huy Đức; Toàn thể CBGV khoa XH&NV

P. Hội thảo 

08h30

* Phòng Hành chính - Tổng hợp sơ kết học kì I. Thành phần: PHT Đỗ Thị Minh Chính và Toàn thể CBGV Phòng HCTH

P. Giao ban

13h30

* Khối Trung học Điếc sơ kết học kì I. Thành phần: Hiệu trưởng; toàn thể CBVC khối trung học Điếc.

P. Giao ban

15h00

* Trung tâm Học liệu sơ kết học kì I.

P. GĐ TTHL

Thứ Năm

(12/01/2017)

08h30

* Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức – Tin học – Ngoại ngữ sơ kết học kì I. Thành phần: Hiệu trưởng; toàn thể Trung tâm BDKT-TH-NN

P. Giao ban

09h00

* Khoa Giáo dục Đặc biệt sơ kết học kì I. Thành phần: PHT Nguyễn Huy Đức và Toàn thể CBGV khoa GDĐB

Tầng 4 Khoa GDĐB

08h30

* Hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo tinh thần Nghị quyết 29NQ/TƯ” của khoa Xã hội và Nhân văn. Thành phần: Theo Kế hoạch.

P. Hội thảo

14h00

* Khoa Tiếng Anh sơ kết học kì I. Thành phần: PHT Nguyễn Huy Đức; toàn thể CBVC khoa Tiếng Anh.

VPK. Tiếng Anh

14h30

* Họp giải quyết ý kiến kiến nghị của bà Lê Thị Hồng. Thành phần: PHT Đỗ Thị Minh Chính; TP: TCCB, HCTH, QLĐT, KHTC, TTr&KĐCLGD; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Bà Lê Thị Hồng.

P. Giao ban

Thứ Sáu

(13/01/2017)

12h30

* Trường MNTH Hoa Sen sơ kết học kì I. Thành phần: Hệu trưởng và Toàn thể CBGV khoa GDĐB.

MNTH Hoa Sen

14h00

* Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế sơ kết học kì I. Thành phần: PHT Nguyễn Huy Đức; toàn thể CBVC phòng QLNCKH&HTQT.

P. Giao ban

 14h30

 Lễ kết nạp đảng viên mới và sinh hoạt chi bộ Giảng viên 5.

P. Hội thảo

16h00

* Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng. Thành phần: BCH Đoàn trường; Bí thư, phó bí thư các Liên chi đoàn.

P. Giao ban

 

 

 

Thứ Bảy

(14/01/2017)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(15/01/2017)