Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUẦN TỪ 03/4/2017 ĐẾN 09/4/2017
31/03/2017

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 03/4/2017 ĐẾN 09/4/2017

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

(03/4/2017)

14h00

* Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017. Thành phần: Theo Quyết định

P. Giao ban

14h00

* Lớp Ngôn ngữ kí hiệu.

P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Ba

(04/4/2017)

08h30

* Hoạt động Kiểm tra, giám sát thường xuyên .

P. Giao ban

14h00

* Lớp Trung cấp Lí luận chính trị.

P. Hội thảo

16h15

* Triển lãm mỹ thuật “Ước mơ của bé” lần thứ 4 năm 2017.Thành phần: Theo thông báo và theo giấy mời

P. 102 nhà C

 

 

 

Thứ Tư

(05/4/2017)

08h30

* Hoạt động Kiểm tra, giám sát thường xuyên .

P. Giao ban

09h00

* Khoa Âm nhạc tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2016 - 2017. Thành phần: Theo thông báo.

P. Hội thảo

14h00

* Lớp Trung cấp Lí luận chính trị.

P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Năm

(06/4/2017)

 

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3

 

 

 

 

Thứ Sáu

(07/4/2017)

14h00

* Lớp Ngôn ngữ kí hiệu.

P. Giao ban

 14h00

 Lớp Trung cấp Lí luận chính trị.

 P. Hội thảo

Thứ Bảy

(08/4/2017)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(09/4/2017)