Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Lãnh đạo phòng Hành chính Tổng hợp
24/03/2014

 Trưởng phòng 

 

ThS.Phạm Tiến Thành

 

Ngày tháng năm sinh: 11/03/1983

Trình độ: Thạc sỹ

SĐT: 0915.084.862

Địa chỉ: 

Email: thanhphamtien@gmail.com  

Chức vụ kiêm nhiệm:

   

 

Phó trưởng phòng 

 

ThS.Vũ Thị Thanh Huyền

Ngày tháng năm sinh:  24/08/1971

Trình độ: Thạc sỹ

SĐT: 0912.39.57.69

Địa chỉ: Ngõ 81, Trần Cung, Nghĩa Tân, Hà Nội

Email:  vhuyen71@gmail.com

Chức vụ kiêm nhiệm:

 

 

 

Phó trưởng phòng

 

ThS.Nguyễn Lan Phương

Ngày tháng năm sinh: 21/09/1980

Trình độ: Thạc sỹ

SĐT: 0904.87.04.88

Địa chỉ: Phòng 107, tập thể bưu điện, 127 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: maykhanhphuong@gmail.com

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ quản trị mạng và website