Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Kế hoạch đón tiếp chuyên gia úc
06/01/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QLNCKH&HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúcHà Nội, ngày 26  tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH ĐÓN TIẾP CHUYÊN GIA ÚC

Kính gửi: - Ban giám hiệu

             - Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLNCKH & HTQT; Phòng quản lý đào tạo; Phòng hành chính tổng hợp; Khoa Giáo dục Mầm non.               

Ngày 12/1/2016, giảng viên trường Đại học Victoria –Úc, giảng viên đại học Ngoại ngữ Hà Nội đến làm việc tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc triển khai dự án phối hợp nghiên cứu “Intercultural Visual Literacy”, Phòng Quản lý NCKH & HTQT xây dựng kế hoạch đón tiếp và triển khai công việc như sau:

1. Thời gian: 10h00’-12h30’ sáng  9/1/2017, 10h00’- 12h30’ sáng 10/1/2017

2. Địa điểm: Phòng giao ban

3. Thành phần tham dự:

- Về phía trường Đại học Victoria- Úc

+ Tiến sĩ Gwen Gilmore

+ ThS. Anie Trương

- Về phía Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương:

- Ban giám hiệu: Hiệu trưởng.Ts. Đặng Lộc Thọ

- Phòng KH và HTQT:

 + Ts. Nguyễn Ngọc Linh

 + Ts. Hoàng Thị Lan

 + Ts. Trần Tuyến

 + Ths. Trần Thị Bích Hạnh

 + Ths. Nguyễn Minh Thu

 + Bùi Thị Bảo Hoa

- Giảng viên khoa Giáo dục mầm non:

 + Nguyễn Cẩm Giang

 + Nguyễn Thúy Hợi

 + Đinh Thị Hạnh

 + Phạm Thị Thu

4. Nội dung

 - Tập huấn nội dung dự án “ Intercultural Visual Literacy”

5. Đề nghị phối hợp và hỗ trợ

- Phòng Hành chính Tổng hợp: Chuẩn bị phòng làm việc có nước lavie, hoa quả (cho 15 người); ngày 10/1 cử CB lấy thông tin viết bài cho trang web.

- Phòng quản trị thiết bị: Bố trí xe đón chuyên gia sân bay Nội Bài 8h tối thứ 6 (6/1/2017)

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT

PHÒNG NCKH&HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 Đã ký

  

TS. Nguyễn Ngọc Linh