Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
Hội thảo "Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính cho sinh viên các ngành văn phòng"
22/12/2016

Chủ đề

NÂNG CAO KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KHOA QUẢN LÝ - VĂN THƯ

Chương trình hội thảo:

- Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 12 năm 2016

- Địa điểm: Phòng Giao ban

- Báo cáo đề dẫn: ThS. Đặng Anh Minh

- Thành phần tham dự:

TS. Nguyễn Hoàng Lan - Phòng QLNCKH&HTQT

ThS. Nguyễn Thu Trang - Trường Đại học Nội vụ

Giảng viên và SV Khoa Quản lý - Văn thư

- Tham Luận:

ThS. Phạm Thị Tuyết - Quy trình hình thành kỹ năng soạn thảo văn bản cho sinh viên khoa Quản lý - Văn thư

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga - Vai trò của soạn thảo văn bản trong doanh nghiệp

ThS. Đặng Anh Minh - Những lỗi về thể thức phổ biến của sinh viên khoa Quản lý - Văn thư khi soạn thảo văn bản hành chính và hướng khắc phục