Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Hội thảo Nâng cao kỹ năng lập hồ sơ trong chỉnh lý tài liệu của sinh viên ngành Lưu trữ học
22/12/2016

Chủ đề hội thảo: NÂNG CAO KỸ NĂNG LẬP HỒ SƠ TRONG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU CỦA SINH VIÊN NGÀNH LƯU TRỮ HỌC

Thời gian: 8h30 ngày 22/12/2016.

Địa điểm: Phòng Giao ban

Thành phần tham dự

- Ban Giám hiệu: TS. Đặng Lộc Thọ - Hiệu trưởng Trường CĐSPTW

- Đại biểu:

ThS. Trẩn Thị Mai - GV Khoa Lưu trữ học - Trường Đại học Nội vụ

ThS. Trịnh Thị Thu Hương - Giám đốc TT Dịch vụ chuyển giao công nghệ văn thư lưu trữ

TS. Trần Tuyến - Phòng QLNCKH

- Cán bộ, giảng viên Khoa Quản lý - Văn thư và sinh viên ngành lưu trữ học.

Các tham luận tại hội thảo:

ThS. Vũ Thị Bích - Thực trạng công tác chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức.

ThS. Phạm Thị Tuyết - Quy trình hình thành kỹ năng lập hồ sơ trong chỉnh lý tài liệu của sinh viên ngành Lưu trữ học

ThS. Trương Thị Huyền Ngọc - Một số kinh nghiệm về lập hồ sơ trong chỉnh lý tài liệu


Một số hình ảnh