Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Hội thảo Khoa học Quốc tế
15/03/2017

Chuyên đề

TRỊ LIỆU LỜI NÓI VÀ TRỊ LIỆU HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT - KINH NGHIỆM TỪ SINGAPORE VÀ VIỆT NAM

- Thời gian: 8h15, ngày 15 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 5 nhà A, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

- Đoàn chủ tịch:

1. Ts. Đặng Lộc Thọ, Hiệu trưởng trường CĐSPTƯ

2. Ts. Nguyễn Thị Huyền, Phó khoa, Giáo dục Đặc biệt, CĐSPTW

3. Andrew Tan, Chuyên gia trị liệu về giáo dục và hành vi, Gumdrops Pte. Ltd.

4. Florence Yew, Chuyên gia trị liệu hoạt động, Trung tâm Dynamic Success

5. Yvonne Kuan, Chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, Trung tâm trị liệu cho trẻ THK Children

- Người điều hành - Người nghe đặt câu hỏi và trả lời:     

1. Jessica Chiew, Chuyên gia ngôn ngữ, SPD

2. Freda Lee, Chuyên gia ngôn ngữ và lời nói, Rainbow Centre

- Các chủ đề trọng tâm hội thảo:

1. Các dịch vụ trị liệu hoạt động và  trị liệu ngôn ngữ/ Các chương trình và các thiết lập tại trường học.

2. Đánh giá về hồ sơ các giác quan và danh sách kiểm tra các giác quan.

3. Làm việc với Các chuyên gia :quan điểm đa ngành.

- Chương trình Hội thảo:

0745 – 0815       Đón tiếp Đại biểu

0815 – 0830       Khai mạc Hội thảo (NGUT, TS Đặng Lộc Thọ- Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương)

0830 – 1030       Bài báo cáo:

1) "Tổng quan về thông tin và các chiến lược giác quan của trẻ” – Ms. Florence Yew, Chuyên gia trị liệu hoạt động, trung tâm Dynamic Success,Singapore

2) “Đội ngũ chuyên gia âm ngữ trị liệu tại ViệtNam” – Ms. Truong Thi Tuyet, giảng viên khoa Giáo dục đặc biệt, Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

3) “Các chiến lược và các kiểu giao tiếp để kích thích ngôn ngữ”– Ms. Freda Lee, Chuyên gia ngôn ngữ và trị liệu, Trung tâmRainbow,Singapore

4) “Phát triển chuyên ngành Trị liệu hoạt động tại trường CĐSPTW” – Ts Nguyễn Thị Huyền, Phó trưởng khoa Giáo dục đặc biệt, Cao đẳng sư phạm Trung ương

1030 – 1100       Giải lao (BTC thu tập các câu hỏi cần được giải đáp)

1100 – 1230       Thảo luận – “Hướng tới việc phát triển toàn diện cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt”

1230 – 1300       Phát biểu kết thúc hội thảo – Đại diện BGDĐT

Phát biểu cảm ơn

- Một số hình ảnh: