Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Hội thảo "Đổi mới PP giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản"
17/01/2017

Chủ đề

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN

Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 01năm 2017

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trường CĐSPTW

Đoàn chủ tịch:

Thư ký:

Tham luận tại hội thảo:

một số hình ảnh


Các tin mới hơn: