Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
GIỚI THIỆU
14/08/2016
Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPTW ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

I. SỨ MỆNH

Trung tâm là đơn vị bồi dưỡng và đào tạo theo mô hình xã hội hóa, có uy tín trong lĩnh vực bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên mầm non theo định hướng chuẩn nghề nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển của Nhà trường. Trung tâm đáp ứng một cách linh hoạt, hiệu quả nhu cầu của xã hội trong bồi dưỡng và đào tạo các khóa học về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học ngắn hạn, trung hạn theo chuẩn quốc tế, hướng đến chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trung tâm trở thành đơn vị đi đầu của Nhà trường trong triển khai mô hình bồi dưỡng và đào tạo áp dụng công nghệ cao.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ:

- Các chuyên đề, chuyên ngành thuộc ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt và các ngành khác

- Tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5; tiếng Anh giao tiếp; tiếng Anh theo nhu cầu

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao

- Ngôn ngữ kĩ hiệu dành cho người khiếm thính

- Giáo viên Montessori theo chuẩn MIA của Viện Đào tạo Giáo viên Montessori Washington (cơ sở tại Hàn Quốc)

2. Tư vấn du học: tư vấn du học tiếng Anh, thực tập ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt

III. TỔ CHỨC

1. Giám đốc: Dương Xuân Phương. quản lí chung. ĐT: 0169.571.8668

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Vân, phụ trách các khóa bồi dưỡng ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt... ĐT: 091.437.2975

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn, phụ trách các khóa bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học; Du học; Khảo thí... ĐT: 09797.98.195

IV. LIÊN LẠC

1. Văn phòng Trung tâm: Số 387, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Số điện thoại: 04.32191570; 0979.798.195

3. Email: trungtamboiduong.cdsptw@gmail.com