Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THƯ VIỆN
13/05/2014

* ĐỊA CHỈ:

- Tòa nhà 3 tầng, Nhà C Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

- Điện thoại: 043.7560839

- Email: cdsptwthuvien@gmail.com

* LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

* Giai đoạn  từ 1964-1988:

Thư viện là đơn vị  riêng của trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương và trường Trung cấp Nuôi daỵ trẻ Trung ương.

* Giai đoạn 1988- 1999

Thư viện được thành lập 1988 cùng với sự ra đời của Nhà trường; trên cơ sở sát nhập thư viện của Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương và Trường Trung cấp Nuôi dạy trẻ Trung ương. 

Khi mới thành lập, trên cơ sở sát nhập từ 2 trường, Thư viện là một tổ trực thuộc phòng Đào tạo, được bố trí trong các căn hộ, phòng kho chật hẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn; tài liệu phục vụ giảng dạy không nhiều; đội ngũ cán bộ làm việc chỉ có 2 người.

Những ngày đầu hoạt động, Thư viện gặp phải không ít khó khăn, thiếu thốn, với 12 năm thư viện chuyển 04 lần... nhưng với lòng yêu nghề, tận tâm với công việc, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ nhân viên, Thư viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt công tác đào tạo Nhà trường giao cho, đã tạo được vị trí và tiếng nói riêng trong Trường.

* Giai đoạn 2000 - 2012

Năm 2000, Nhà trường quan tâm đầu tư xây dựng Thư viện mới, bao gồm 1 tòa nhà 3 tầng khang trang với diện tích trên 750m2, phòng kho hợp lý thuận tiện cho hoạt đông phục vụ của Thư viện: phòng đọc cho sinh viên, phòng đọc cho cán bộ, phòng mượn, phòng nghiệp vụ, kho đọc, kho mượn,...; với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ: giá sách, giá báo tạp chí, tủ trưng bày, bàn ghế đặc thù, … Năm 2002 Thư viện được tách ra là  một đơn vị  hoạt động độc lập, trực thuộc Ban Giám hiệu.

Từ năm 2003 đến nay, Nhà trường đã chuyển đổi  từ đào tạo đơn ngành sang đa ngành; quy mô đào tạo ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giai đoạn này thư viện nhận được sự quan tâm đầu tư lớn của Nhà trường phát như: triển đội ngũ cán  bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn tài liệu,... tương đối đầy đủ, phong phú tạo đà cho thư viện có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Hiện nay, Thư viện đang từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện phục vụ đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo Nhà trường.

* THÀNH TÍCH CƠ BẢN

            Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

* Công tác bổ sung vốn tài liệu:

Thư viện hiện có trên 120.000 bản sách, với gần 8.000 tên sách bao gồm tài liệu giáo trình, tài liệu tham khảo, luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó giáo trình có trên 60.000 bản, hàng trăm tài liệu ngoại văn; 80 tên báo và tạp chí. Trong mấy năm gần đây Nhà trường quan tâm tăng đầu tư kinh phí mua bố sung tài liệu mới, ngoài nguồn tài liệu  được mua thư viện còn xin được tài liệu từ quỹ Châu Á tai trợ, tài liệu nộp lưu chiểu của thư viện Quốc Gia...làm phong phú, đa dạng nguồn tài liệu .Với số lượng tài liệu, giáo trình hiện có về cơ bản thư viện đáp ứng yêu cầu nội dung chương trình đào tạo: Giá dục Mầm non, Hành chính Văn thư, Thư ký Văn phòng, Quản trị Văn phòng, Sư phạm Tin học...

- Ngành giáo dục Mầm non có: khoảng 120 tên tài liệu, với trên 21.000 cuốn.

- Ngành Quản trị Văn phòng, Thư ký Văn phòng, Hành chính Quản trị có:Trên 30 tên tài liệu với trên 10.000 cuốn.

* Công tác xử lý tài liệu:

Toàn bộ tài liệu bổ sung về xử lý theo đúng chuẩn nghiệp vụ quy định của Vụ Thư viện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Phân loại tài liệu theo bảng BBK, Biên mục MAR21. Toàn bộ tài liệu mua về được thực hiện trên dây truyền máy tính xử lý nhanh chóng chính xác, chuyển về các kho phục vụ bạn đọc kịp thời, đồng thời tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và bộ máy tra cứu hiện đại để bạn đọc tra tìm tài liệu. 

* Công tác phục vụ bạn đọc:

Phục vụ bạn đọc là khâu cuối  cùng trong dây truyền thông tin tư liệu, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn bộ hoạt động của thư viện.Với phương châm: tất cả cho bạn đọc, trong nhiều năm qua thư viện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất phục vụ đáp ứng nhu cầu người học. Hiện tại Thư viện phục vụ trên 4.000 bạn đọc trong truờng chưa kể bạn đọc ở các cơ sở liên kết ngoài trường.

         Năm học 2009 - 2010 phục vụ : 33100 lượt bạn đọc

         Năm học 2010 - 2011 phục vụ : 33.450 lượt bạn đọc  

         Năm học 2011 - 2012 phục vụ : 32.500  lượt bạn đọc.

* Công tác đào tạo:

Để đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo ngày càng tăng của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu  thông tin tư liệu của bạn đọc đòi hỏi thư viện cần phải phát triển không ngừng. Trung tâm luôn chú trọng việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ, đây là một trong nhiệm vụ quan trọng, thư viện  đã tạo điều kiện để cán bộ được tham gia các khoá học nâng cao trình độ, các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ do Nhà trường, Liên hiệp Thư viện đại học, Thư viện Quốc gia, Vụ Thư viện,... tổ chức.

* Công tác nghiên cứu khoa học:

Đứng trước yêu cầu đòi hỏi phải thường xuyên đổi mới hoạt động thông tin thư viện để phục vụ có hiệu quả cho mục tiêu giáo dục và đào tạo của Nhà trường, Trung tâm đã thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và có chủ trương, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác này trong nhiều năm tới.

* Công tác ứng dụng công nghệ thông tin. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện của Trường được triển khai từ năm 2005 cho đến nay, toàn bộ tài liệu thư viện đã được xử lý chuẩn nghiệp vụ, được hồi cố; thay mới toàn bộ hệ thống mục  lục; tạo Danh mục tài liệu mới; xây dựng 03 CSDL

Công tác đoàn thể:

Bên cạnh công tác chuyên môn hoạt động đoàn thể luôn được xác định là một nhiêm vụ không thể tách rời hoạt động của thư viện. Chình vì vậy đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các thành  viên trong đơn vị tham tích cực mọi hoạt động do Nhà trường phát động và đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Nửa thế kỷ trôi qua cùng với sự phát triển và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt của Nhà trường, Trung tâm Thư viện đã có nhiều cải tiến trong các tổ chức hoạt động, đặc biệt từ năm 2005 đến nay thư viện đã có những chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng phát triển góp một phần không nhỏ cho mục tiêu giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

- 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo cho cá nhân.

- 02 Băng khen của BCH Công đoàn Giáo dục ViệtNamcho cá nhân.

- 01 Bằng khen của BCHCông đoàn Giáo dục ViệtNamcho tập thể.

- 01 Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho cá nhân.

- 07 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục.

- Hàng năm đơn vị đều đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc