Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
giới thiệu Phòng Hành chính Tổng hợp
17/03/2014

Địa chỉ:

          - Trưởng Phòng (Tầng 1 nhà A) - Điện thoại: 043.756.0881

         - Phó trưởng phòng (Tầng 1 nhà A) - Điện thoại: 04.32121826

           - Bộ phận Văn thư, lưu trữ (Tầng 1 nhà A) - Điện thoại: 043.7564230

          - Bộ phận In ấn, pháp chế (Tầng 4 nhà A) - Điện thoại: 043.791.3843

Email: hanhchinhtonghop@cdsptw.edu.vn

Fax: 04.37914850

 

           

* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  Phòng Hành chính Tổng hợp được hình thành trên cơ sở tách phòng Tổ chức Hành chính

của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, theo Quyết định số 31/QĐ-2005/CĐSPTƯ ngày 16/02/2005 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.Về nhân sự năm tách phòng có 04 cán bộ, viên chức đến nay có 08 cán bộ viên chức

* THÀNH TÍCH CƠ BẢN

  Từ khi thành lập phòng HCTH luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền phòng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là TTLĐXS và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.