Thư điện tử Văn bằng - Chứng chỉ Chuyên đề 3 Công khai
giới thiệu Các trung tâm
10/08/2013

* Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt

* Trung tâm Thông tin - Thư viện

* Trung tâm nghiên cứu thiết bị dạy học và học liệu cho giáo dục mầm non và trẻ khuyết tật 

* Trung tâm bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ - tin học

* Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật