Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Danh sách tài liệu, giáo trinh được lựa chọn xuất bản năm 2017
14/02/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

                  Phòng QLNCKH&HTQT

                  

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU  XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH NĂM 2017

TT

Tên tài liệu, giáo trình

Họ tên Tác giả

Số trang

 

Năm

 

Khoa

HĐ phân nhóm ưu tiên

ĐK Phát hành

Tác giả ĐK thêm

1

Phương pháp dạy học tích hợp các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp mầm non

TS. Đặng Lộc Thọ (chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Linh

TS.Đỗ Thị Minh Chính

ThS. Phạm Minh Tùng

 

2016

PKH

1

300

 

2

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường Sư phạm

 

TS. Đặng Lộc Thọ (Chủ biên)

TS. Trần Thị Nga

TS. Nguyễn Ngọc Linh

ThS. Trần Xuân Hòa

TS. Nguyễn Thị Xuân

 

2016

PKH

2

300

 

3

Quan sát trẻ  (UNISEP…)

Đề án GD trẻ thơ - BGD

 

2016

KMN

3

Hỏi lại bản quyền

 

4

Tổ chức chơi và hoạt động với đồ vật cho trẻ nhà trẻ

TS. Nguyễn Thị Oanh

150

2016

KMN

4

 

300

 

5

Tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non

TS. Nguyễn Thị Xuân

ThS. Nguyễn TMỹ Hạnh

ThS. Nguyễn T Hồng Vân

120

2016

KMN

5

 

300

 

6

Tuyển tập các hoạt động phát triển kỹ năng đếm cho trẻ mẫu giáo

ThS. Trần Thị Hằng

60

2014

NCKH

KMN

6

 

300

 

 

7

Bài tập tình huống giao tiếp, ứng xử của giáo viên mầm non

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

80

2014

NCKH

KMN

7

 

300

 

8

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

Nguyễn Thị Phong

160

2009

NCKH

KMN

8

300

 

9

Bài tập nghiệp vụ văn thư

nhóm Tgia QLVT

150

 

QLVT

9

300

 

10

Đánh giá trẻ khuyết tật trí tuệ

Nguyễn Thị Hạnh

200

2015

GDĐB

10

300

 

11

Bài tập Thực hành ngữ pháp Tiếng Anh cho học sinh Điếc cấp THCS

ThS.Hoàng Thu Hiền

200

2016

GDĐB

11

300

 

12

Văn hóa gia đình

ThS. Ngô Thị Mai

150

2015

KAN

12

300

 

13

Bài tập tự học môn "Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1"

TS. Đỗ Thị Thanh Loan

ThS. Huỳnh Thị Tiến

ThS. Hoàng Thu Thảo

150

2016

KCB

13

300

200

14

Giáo dục học đại cương

TS. Trịnh Văn Tùng

150

2015

KCB

14

300

200

15

Giáo trình Tin học cơ sở

ThS. Vũ Đức Thông

150

2016

CNTT

15

300

 

16

Bài tập thực hành .... cấu trúc dữ liệu và giải thuật

TS. Nguyễn Huy Đức

150

2016

CNTT

16

300

 

17

Bài tập thực hành lập trình hướng dẫn đối tượng C++

Trần Nguyên Hương

150

2016

CNTT

17

300

 

 Tổng cộng: 17 đầu tài liệu được lựa chọn xuất bản