Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Bồi dưỡng chuyên môn tổ Giáo dục công dân XHNV
29/11/2016

Chủ đề: DÂN SỐ

Thời gian: 14h, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 5, nhà A

Thành phần: Giảng viên và sinh viên CĐCD khoa XHNV

Báo cáo viên: GVC Nguyễn Ngọc Huy - Viện Xã hội học (HV Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Một số hình ảnh


Các tin mới hơn: