Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Bồi dưỡng chuyên môn Bộ môn Công nghệ
13/12/2016

1. Tên chuyên đề: Kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non

2. Thời gian: ngày 8, 9 tháng 12 năm 2016

3. Địa điểm: Phòng hội thảo - Trường CĐSPTW

4. Báo cáo viên: TS.BS. Phạm Thị Thúy Hòa - Viện Dinh dưỡng

5. Thành phần tham dự

- BCN Khoa và CBGV bộ môn Công nghệ

- Sinh viên chuyên ngành Mầm non - Kinh tế gia đình

- CBGV Khoa Giáo dục Mầm non