Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung 1
03:04 ngày 16/08/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ VÀ TRUNG CẤP CÁC NGÀNH SƯ PHẠM 2017 Số:... Chi Tiết
Thông báo thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và thời gian nhận phiếu điểm năng khiếu
11:29 ngày 17/07/2017
 1. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển - Kể từ 8 giờ 00 ngày 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7, Cổng thông tin thi... Chi Tiết
02:45 ngày 20/07/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ... Chi Tiết
02:31 ngày 20/07/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CĐCQ VÀ TRUNG CẤP CÁC NGÀNH SƯ PHẠM 2017 Số:... Chi Tiết
12:38 ngày 19/06/2017
Dành cho thí sinh dự thi năng khiếu để xét tuyển cao đẳng chính qui QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI CÁC MÔN... Chi Tiết
06:37 ngày 15/06/2017
Ngành Sư phạm Mầm non * Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển điểm môn Văn theo kết quả học tập lớp 12 và thi tuyển môn năng khiếu... Chi Tiết
06:36 ngày 15/06/2017
Ngành Hành chính văn thư Đào tạo nhân viên hành chính văn thư cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. *... Chi Tiết
06:35 ngày 15/06/2017
Ngành Thư viện - Thiết bị trường học Đào tạo cán bộ thư viện cho các trường học, cơ quan, phường, xã, đơn vị kinh doanh,... Chi Tiết
04:31 ngày 15/06/2017
Ngành Giáo dục Mầm non * Mã ngành: C140201 * Môn thi tuyển sinh: tổ hợp M00 Chương trình giáo dục đại học trình... Chi Tiết
04:30 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt: Nhằm đào tạo giáo viên có chuyên ngành mầm non và đặc... Chi Tiết
04:30 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc: Đào tạo giáo viên có kiến thức, kỹ năng về ngành Giáo dục Mầm... Chi Tiết
04:29 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật: Đào tạo giáo viên có kiến thức, kĩ năng về ngành Giáo dục Mầm non... Chi Tiết
04:28 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Công tác xã hội: Đào tạo cán bộ, giáo viên làm việc trong lĩnh vực trợ... Chi Tiết
04:27 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Kinh tế gia đình: Đào tạo cán bộ làm việc trong cả hai lĩnh vực được đào tạo, có... Chi Tiết
04:27 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Quản trị văn phòng: Đào tạo nguồn nhân lực đảm nhận các công việc của người giáo... Chi Tiết
04:26 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin: Đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của... Chi Tiết
04:26 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh: Đào tạo nguồn nhân lực vừa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của giáo... Chi Tiết
04:25 ngày 15/06/2017
Ngành Giáo dục Đặc biệt * Mã ngành: C140203 * Môn thi tuyển sinh: tổ hợp M00 Chương trình giáo dục đại học trình... Chi Tiết
04:24 ngày 15/06/2017
Ngành Công nghệ Thông tin * Mã ngành: C480201 * Môn thi tuyển sinh: Tổ hợp A00, A01, D01 Sau khi học xong, sinh viên có... Chi Tiết
04:24 ngày 15/06/2017
Ngành Khoa học Thư viện * Mã ngành: C320202 * Môn thi tuyển sinh: Tổ hợp A00, A01, C00, D01 Sau khi học xong, sinh viên có được... Chi Tiết
» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT