Thông báo  
Thông báo các khóa Tiếng Anh tăng cường và Kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao năm học 2016 2017 theo chuẩn đầu ra
17/08/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC -

NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Các khóa Tiếng Anh tăng cường và Kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao

năm học 2016 - 2017 theo chuẩn đầu ra

 Căn cứ chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-CĐSPTW ngày 11  tháng 5  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học được phê duyệt theo quyết định số 113/QĐ-CĐSPTW ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Căn cứ đề xuất của Khoa Tiếng Anh và Khoa Công nghệ Thông tin,

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng Tiếng Anh tăng cường và Kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và tiêu chí tuyển dụng viên chức như sau:

I. CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ VÀ KĨ NĂNG SỬ DỤNG CNTT

Đối với sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2015 trở về sau, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải có Chứng chỉ/Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) và Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

1.      Chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ:

TT

Đối tượng sinh viên

CĐR ngoại ngữ

1

Cao đẳng Tiếng Anh

Bậc 4 (B2)

2

Cao đẳng GDMN chất lượng cao

Cao đẳng GDMN chuyên ngành “Tiếng Anh trong trường Mầm non”

Cao đẳng song ngành GDMN - Tiếng Anh

Bậc 3 (B1)

3

Các ngành đào tạo khác

Bậc 2 (A2)

 2.      Chuẩn đầu ra về Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin:

TT

Đối tượng sinh viên (*)

CĐR tin học

1

Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Cao đẳng Sư phạm Tin học

Cao đẳng Hệ thống Thông tin Quản lí

Cao đẳng Song ngành GDMN - CNTT

Nâng cao

2

Các ngành đào tạo khác

Cơ bản

II. CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin theo hướng đạt chuẩn đầu ra theo quy định, Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học liên tục tuyển sinh các khóa học, cụ thể như sau:

1. Các khóa bồi dưỡng Tiếng Anh tăng cường

TT

Khóa học

Số buổi

1

Từ bậc 1 lên bậc 2

20 buổi lên lớp (100 giờ),

và 06 tháng học online có hướng dẫn

(mỗi học viên được phát 01 tài khoản tham gia khóa học trực tuyến và được hướng dẫn học trong 6 tháng)

2

Từ bậc 2 lên bậc 3

3

Từ bậc 3 lên bậc 4

4

Tăng cường Nghe-Nói bậc 2

5

Tăng cường Nghe-Nói bậc 3

6

Tăng cường Nghe-Nói bậc 4

2. Các khóa học Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin

TT

Khóa học

Số buổi

1

Khóa kĩ năng sử dụng CNTT nâng cao (30 tiết): dành cho sinh viên đã học hết năm thứ hai các ngành Công nghệ Thông tin, Sư phạm Tin, Hệ thống thông tin quản lí.

06 buổi lên lớp

(30 tiết)

2

Khóa kĩ năng sử dụng CNTT cơ  bản (30 tiết): dành cho sinh viên đã học hết năm thứ hai các ngành Quản trị văn phòng và Thư kí văn phòng.

06 buổi lên lớp

(30 tiết)

3

Khóa kĩ năng sử dụng CNTT cơ  bản (100 tiết): dành cho sinh viên đối tượng 2 (quy định ở (*)) sau khi đã học xong học phần “Tin học” theo chương trình đào tạo và sinh viên đã học học bổ sung 30 tiết, thi nhưng không đạt chuẩn

20 buổi lên lớp

(100 tiết)

4

Khóa kĩ năng sử dụng CNTT nâng cao (100 tiết): dành cho sinh viên đối tượng 1 (quy định ở (*)) đã học bổ sung 30 tiết, thi nhưng không đạt chuẩn (Riêng song ngành GDMN - CNTT  sau khi học hết năm thứ hai đã đủ kiến thức theo chuẩn, chỉ tham gia thi xác định trình độ, nếu không đạt mới đăng kí học.)

20 buổi lên lớp

(100 tiết)

5

Khóa kĩ năng sử dụng CNTT nâng cao (60 tiết): dành cho SV đã đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản

12 buổi lên lớp

(60 tiết)

III. TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

            Để đánh giá năng lực ngoại ngữ hiện tại của bản thân từ đó xây kế hoạch học tập cá nhân hiệu quả, sinh viên có thể thực hiện các bài kiểm tra sát hạch trực tuyến tại website của Nhà trường: www.cdsptw.edu.vn(chuyên trang Khoa tiếng Anh, mục Thông tin đào tạo)

IV. ĐĂNG KÍ VÀ KHAI GIẢNG

- Sinh viên đăng kí tại Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ -Tin học các ngày trong tuần, theo giờ hành chính (nhận mẫu đơn tại văn phòng, hoặc tại website: www.cdsptw.edu.vn, chuyên trang Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học)

- Các khóa học liên tục khai giảng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Học phí:

- Các khóa 30 giờ: 500.000đ/khóa

- Các khóa 60 giờ: 1.000.000đ/khóa

- Các khóa 100 giờ: 1.600.000đ/khóa

(Phí này đã bao gồm cả phí sát hạch trình độ ngoại ngữ đầu vào và tài khoản học ngoại ngữ online 6 tháng, chưa bao gồm kinh phí cấp chứng nhận (50.000đ))

Lệ phí thi xác định trình độ: 100.000đ/1 lần thi

            Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Điện thoại: (04) 32191570; 0914372975./.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các khoa đào tạo (để phối hợp thông báo);

- Các đơn vị phối hợp đào tạo (để phối hợp thông báo);

- Lưu: TTBDKT-NN-TH

 

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT

Đã kí


TS. NGUYỄN HUY ĐỨC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

  

ThS DƯƠNG XUÂN PHƯƠNG