THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh học bổng Trong khuôn khổ chương trình đào tạo của cơ quan Hợp tác quốc tế năm 2017
13/02/2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLNCKH&HTQT

 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 10 tháng  02  năm 2017


 
THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh học bổng

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo của cơ quan Hợp tác quốc tế năm 2017

           

             Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

            Hiện nay Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nhận được thông báo số: EI.05.01.17 của đại sứ quán Israel tại Hà Nội thông báo về tuyển sinh 03 khóa học ngắn hạn dành cho cán bộ, giảng viên tại Israel trong năm 2017 do Isael cấp học bổng.

            Thông tin chi tiết từng khóa học, chế độ học bổng, mẫu đơn đăng ký tham dự, điều kiện tham gia, thời gian nộp hồ sơ, và địa chỉ, số điện thoại liên hệ (trong thông báo đính kèm)

            Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường đăng ký tham gia.

            Đề  nghị lãnh đạo các đơn vị thông tin về học bổng này đến toàn thể cán bộ giảng viên trong đơn vị   

            Nộp hồ sơ về phòng QLNC Khoa học và HTQT

            + Khóa học "Hỗ trợ cảm xúc xã hội và an sinh cho trẻ" Nộp trước ngày 10/2/2017

            + Khóa học "Giáo dục để phát triển bền vững" Nộp hồ sơ trước ngày 10/3/2017

            + Khóa học "Phát triển chuyên môn cho học sinh" Nộp hồ sơ trước ngày 10/3/2017

            Thông báo này được đăng tải trên Website. Mọi thông tin, Sinh viên và cán bộ liên hệ trực tiếp chuyên viên HTQT: Bùi Thị Bảo Hoa / Email: xuanbach2802@gmail.com. Điện thoại: (04) 3756 8674/ Mobile: 0983.660.234

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PHÒNG QLNCKH&HTQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

  

TS. Nguyễn Huy Đức

 

  

TS. Nguyễn Ngọc Linh

 Tải File thông báo tại đây: http://www.fshare.vn/file/Q9QQ6CZNYO9Y
Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web