LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUẦN TỪ 24/04/2017 ĐẾN 30/04/2017
21/04/2017

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 24/04/2017 ĐẾN 30/04/2017

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

 Thứ Hai

(24/04/2017)

14h00

* Họp Hội đồng tư vấn, xác định đề tài KHCN cấp Bộ 2018

P. Giao ban

14h00

* Học lớp Ngôn ngữ kí hiệu

P. Hội thảo

Thứ Ba

(25/04/2017)

14h00

* Họp Hội đồng tự đánh giá. Thành phần: Theo thông báo

P. Giao ban

14h00

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Tư

(26/04/2017)

 8h30

 * Chương trình "Ngày hội việc làm năm 2017"

 HT. ĐCN

15h00

* Kiểm tra đánh giá ngoài tại Trường MNTH Hoa Thủy Tiên. Thành phần: Theo thông báo

HTT

14h00

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Năm

(27/04/2017)

14h00

* Lớp Trung cấp lý luận chính trị

    P. Hội thảo

14h00

* Hiệu trưởng làm việc với BCN khoa Giáo dục Mầm non.

    P. Giao ban

15h00

* Hiệu trưởng làm việc với BGĐ trung tâm Can thiệp sớm. Thành phần: HT, BGĐ TTCTS, HT MNTH Hoa sen.

   P. Giao ban

16h00

* Hiệu trưởng làm việc với Công ty Eduplay về Hội thảo GD Thẩm mỹ, Tiếng Anh trong trường MN. Thành phần: HT, K. Âm nhạc, K. Mỹ thuật, K. Tiếng Anh

    P. Giao ban

Thứ Sáu

(28/04/2017)

14h00

*Học lớp Ngôn ngữ ký hiệu

P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Bảy

(29/04/2017)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(30/04/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web