LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUẦN TỪ 13/3/2017 ĐẾN 19/3/2017
10/03/2017

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 13/3/2017 ĐẾN 19/3/2017

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

(13/3/2017)

09h00 

* Họp Chi bộ Hành chính 5.

 P. Giao ban

08h30 – 16h30

* Tập huấn trị liệu ngôn ngữ của tổ chức SIF phối hợp với Trường CĐSPTƯ (Các ngày 11, 12, 13/3/2017). Thành phần: Phòng QLNCKH&HTQT; Khoa GDĐB; Trung tâm HTPTGDĐB; các Trường MNTH.

HT NPT

Thứ Ba

(14/3/2017)

08h30 

 * Họp Chi bộ Giảng viên 2.

P. Hội thảo

14h00 

 * Lớp Trung cấp Lí luận chính trị.

P. Hội thảo 

 

 

 

Thứ Tư

(15/3/2017)

08h00

* Hội thảo khoa học “Trị liệu hoạt động và trị liệu ngôn ngữ trẻ có nhu cầu đặc biệt - Bài học kinh nghiệm từ Singapore”. Thành phần: Theo Kế hoạch 86/KH-CSPTƯ ngày 28/02/2017

P. Hội thảo

08h30

* Đại hội Liên chi đoàn khoa Quản lý Văn thư.

P. Giao ban

 

 

 

Thứ Năm

(16/3/2017)

08h30 – 16h30

* Tập huấn trị liệu hoạt động của tổ chức SIF phối hợp với Trường CĐSPTƯ (Các ngày 16, 17/3/2017). Thành phần: Phòng QLNCKH&HTQT; Khoa GDĐB; Trung tâm HTPTGDĐB; các Trường MNTH.

HT NPT

09h00

* Họp Phòng Hành chính Tổng hợp.

P. Giao ban

09h30

* Lễ Kết nạp Đảng viên mới (Phan Thị Luyến) Chi bộ Giảng viên 1.

P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Sáu

(17/3/2017)

14h00 

 * Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Giảng viên 3.

 P. Hội thảo

 

 

 

Thứ Bảy

(18/3/2017)

 07h30 

 * Hội thao Sức trẻ thanh niên Ký túc xá 2017.

KTX 

 

 

 

Chủ nhật

(19/3/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web