LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TUẦN TỪ 13/02/2017 ĐẾN 19/02/2017
09/02/2017

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TUẦN TỪ 13/02/2017 ĐẾN 19/02/2017

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai

(13/02/2017)

14h00 – 15h30

 * Họp với WOB – Bỉ về hợp tác giáo dục trong vòng 5 năm tới. Thành phần: BGH, Trưởng khoa GDMN, P. QLNCKH & HTQT

P. Giao ban

Thứ Ba

(14/02/2017)

 

 14h30  * Họp Chi đoàn cán bộ Khối Hành chính  P. Giao ban 
16h00  * Làm việc với Vụ Giáo dục trung học. Thành phần: Hiệu trưởng, TP. Kế hoạch tài chính, Hành chính - Tổng hợp, P. Giám đốc TT Điếc  P. Khách Hiệu trưởng

Thứ Tư

(15/02/2017)

 

09h00  * Họp Chi bộ Giảng viên 4  P. Giao ban
 14h00   * Đại hội Liên chi đoàn khoa Âm nhạc  P. Hội thảo

Thứ Năm

(16/02/2017)

 

 15h00  * Họp Chi bộ Giảng viên 1   P. Hội thảo
15h00  * Họp Ban tổ chức hoạt động ngoại khóa. Thành phần: BCH, văn phòng Công đoàn P. Giao ban

Thứ Sáu

(17/02/2017)

 

 8h30  * Họp chi bộ Hành chính 3  P. Giao ban
10h00  * Họp Phòng Quản lý đào tạo  P. Giao ban
14h00  * Lớp học Ngôn ngữ kí hiệu  

Thứ Bảy

(18/02/2017)

 

 

 

Chủ nhật

(19/02/2017)

 

 

 

 

Thư điện tử Chuyên đề 3 Công khai Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web