Hiệu trưởng các thời kì

Hiệu trưởng các thời kì

04:37 ngày 17/08/2018

null

Bà Vũ Phạm Thị Thăng

Hiệu trưởng từ 1963

 

null

GS. NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh

Hiệu trưởng từ 1972

 

Hiệu trưởng các thời kì

Bà Lê Thị Khánh Lãnh

Hiệu trưởng từ 1988 - 1990

 

null

PTS. Lê Thị Ánh Tuyết

Hiệu trưởng từ 1990 - 1993

 

null

PGS. TS Nguyễn Văn Thạc

Hiệu trưởng từ 1993 - 2002

 

Hiệu trưởng các thời kì

PGS. TS Nguyễn Văn Lê

Hiệu trưởng từ 2003 - 2013

 
 

null

NGƯT. TS Đặng Lộc Thọ

Hiệu trưởng từ 2013 - 2018

Hiệu trưởng các thời kì

PGS. TS Trần Đình Tuấn

Hiệu trưởng từ 08/2018 

» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT