Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

05:08 ngày 14/02/2017
Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPTW ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

I. SỨ MỆNH

Trung tâm là đơn vị bồi dưỡng và đào tạo theo mô hình xã hội hóa, có uy tín trong lĩnh vực bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên mầm non theo định hướng chuẩn nghề nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển của Nhà trường. Trung tâm đáp ứng một cách linh hoạt, hiệu quả nhu cầu của xã hội trong bồi dưỡng và đào tạo các khóa học về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học ngắn hạn, trung hạn theo chuẩn quốc tế, hướng đến chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trung tâm trở thành đơn vị đi đầu của Nhà trường trong triển khai mô hình bồi dưỡng và đào tạo áp dụng công nghệ cao.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ:

- Các chuyên đề, chuyên ngành thuộc ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt và các ngành khác

- Tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5; tiếng Anh giao tiếp; tiếng Anh theo nhu cầu

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao

- Ngôn ngữ kĩ hiệu dành cho người khiếm thính

- Giáo viên Montessori theo chuẩn MIA của Viện Đào tạo Giáo viên Montessori Washington (cơ sở tại Hàn Quốc)

2. Tư vấn du học: tư vấn du học tiếng Anh, thực tập ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt

III. TỔ CHỨC

1. Giám đốc: Dương Xuân Phương. quản lí chung. 

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Vân, phụ trách các khóa bồi dưỡng ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt... ĐT: 091.437.2975

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn, phụ trách các khóa bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học; Du học; Khảo thí... ĐT: 09797.98.195 

IV. LIÊN LẠC

1. Văn phòng Trung tâm: Số 387, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Số điện thoại: 04.32191570; 0979.798.195

3. Email: trungtamboiduong.cdsptw@gmail.com

Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT