Đảng ủy

Cơ cấu tổ chức Ban chấp hành Đảng bộ trường

05:14 ngày 24/05/2017

+ Bí thư Đảng ủy : Đ/c Trần Đình Tuấn

+ Phó Bí thư Đảng ủy : Đ/c Nguyễn Cẩm Yến

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

TT Họ và Tên Chức vụ Đảng
1 Trần Đình Tuấn Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Cẩm Yến Phó Bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Huy Đức Đảng ủy viên
4 Trần Xuân Hoà Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
5 Trần Thị Hằng Đảng ủy viên
6 Trần Văn Minh Đảng ủy viên
7 Trịnh Thị Xim Đảng uỷ viên
8 Nguyễn Thị Thanh Đảng uỷ viên

 

» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT