Công Đoàn

Thông báo V/v đăng ký thao giảng năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 

Số: 39/TB-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

                                                THÔNG BÁO

V/v đăng ký thao giảng năm học 2016 - 2017

 

Kính gửi: Các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc

Thực hiện việc triển khai phong trào thi đua năm học 2016-2017 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; thực hiện Kế hoạch năm học 2016-2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị các chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn trực thuộc ở các khoa, trường mầm non thực hành, trung tâm động viên giảng viên, giáo viên tham gia đăng ký giờ dạy tốt, khuyến khích việc đổi mới, sáng tạo trong dạy và học theo nội dung của Công văn 220/CĐN ngày 13/9/2016 của Công đoàn GDVN (gửi kèm theo Thông báo này)

Để chuẩn bị và thực hiện có hiệu quả các giờ dạy, Ban Chấp hành Công đoàn xin thông báo một số nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Đợt 1: từ 01/10/2016 đến 15/11/2016.

- Đợt 2: từ 01/3/2017 đến 29/4/2017.

2. Thủ tục đăng ký:

- Nội dung đăng ký:

+ Họ và tên giảng viên:

+ Tên khoa, ngành:

+ Tên môn học:

+ Thời gian cụ thể và địa chỉ phòng học:

- Nơi nhận đăng ký: Văn phòng Công đoàn, gặp đ/c Vân (Đề nghị các đơn vị đăng ký  lịch trước ngày thao giảng 01 tuần để BCH Công đoàn lên lịch công tác và phân công cán bộ dự giờ).

- Địa điểm tổ chức giờ thao giảng: Tại các phòng học có các thiết bị mới của các khoa. Riêng Khoa Cơ bản, giờ thao giảng tổ chức ở khoa nào thì khoa đó có trách nhiệm bố trí phòng học cho giảng viên lên lớp.

- Giảng viên đăng ký giờ thao giảng có trách nhiệm soạn và photo giáo án thành 05 bản cho các thành viên của Hội đồng đánh giá.

3. Thành phần dự và đánh giá giờ thao giảng

- Thành phần dự: cán bộ, giảng viên trong tổ, khoa và các đồng chí cán bộ giảng viên trong trường có nhu cầu.

- Thành phần đánh giá:

          + Đại diện Ban Giám hiệu

          + Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn

          + Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Phòng Quản lý-Đào tạo, Phòng QLNCKH&HTQT, Phòng Thanh tra&KĐCLGD.

          + Ban Chủ nhiệm khoa, Ban Giám hiệu trường MNTH, tổ trưởng bộ môn và các giảng viên trong tổ (tối đa 5 người).

4. Chế độ và quyền lợi

- Giảng viên, giáo viên tham gia thao giảng: được hỗ trợ 200.000 đồng/ng/tiết (từ quỹ Công đoàn).

- Giảng viên, giáo viên có giờ thao giảng được đánh giá loại Tốt (tương đương giờ dạy Giỏi cấp Trường): được khen thưởng vào dịp tổ chức kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (từ kinh phí của Nhà trường); được sử dụng làm căn cứ để bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học.

Đề nghị các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo nội dung như trên.

Thông báo này gửi kèm theo thang điểm về tiêu chí đánh giá.

                  

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VPCĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

Đỗ Thị Minh Chính

                                                                                       

 

Tiêu chí và thang điểm đánh giá giờ thao giảng

 1. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chuẩn 1 - Chuẩn bị (25 điểm) gồm 4 tiêu chí:

 1. Giáo án nêu rõ mục đích, yêu cầu của bài giảng.
 2. Cấu trúc giáo án được thiết kế có hệ thống và logic, phân bố thời gian hợp lý.
 3. Chuẩn bị các đồ dùng, phương tiện dạy học chu đáo, phù hợp với bài giảng; các đề mục nội dung bài giảng được trình bày trên bảng, máy chiếu rõ ràng, mạch lạc (có hình ảnh, âm thanh minh họa nếu cần thiết).
 4. Giao bài tập cho sinhh viên chuẩn bị ở nhà: giới thiệu và hướng dẫn sinh viên đọc và khái quát nội dung tài liệu (sách, tài liệu chuyên ngành, tài liệu tham khảo và khai thác trên mạng internet...)

 

Tiêu chuẩn 2 - Nội dung (30 điểm) gồm 5 tiêu chí:

 1. Thực hiện đủ các nội dung theo kế hoạch dạy học, có kiểm tra, đánh giá việc chuẩn bị (nghiên cứu tài liệu, học liệu) của sinh viên.
 2. Bảo đảm đủ, chính xác, cập nhật kiến thức, kỹ năng; thể hiện khả năng làm chủ kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn và giải quyết được mục đích, yêu cầu đề ra.
 3. Nội dung bài giảng gắn với thực tiễn, các ví dụ minh họa sát với nội dung của ngành đào tạo.
 4. Hệ thống câu hỏi, bài tập tình huống, bài tập nhóm hoặc bài tập vận dụng phù hợp với nội dung; có tính gợi mở, củng cố, hệ thống hóa kiến thức hay rèn luyện kĩ năng cho sinh viên.
 5. Kết hợp giáo dục thái độ, lòng yêu nghề, ý thức cho sinh viên một cách phù hợp.

 

Tiêu chuẩn 3 – Phương pháp giảng dạy (35 điểm) gồm 5 tiêu chí:

 1. Phối, kết hợp linh hoạt, sử dụng hiệu quả các phương pháp, biện pháp, thủ thuật để gợi mở, phát huy tối đa tính tích cực, chủ động của sinh viên.
 2. Sử dụng đồ dùng, phương tiện được trang bị một cách hiệu quả, phù hợp với nội dung bài giảng.
 3. Tạo cơ hội cho sinh viên thảo luận, thực hành giải quyết vấn đề và các nhiệm vụ học tập nhằm phát triển khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp và tư duy sáng tạo hay thực hành các kỹ năng cho sinh viên.
 4. Xử lý được các tình huống sư phạm và các vấn đề trong nội dung bài giảng.
 5. Bao quát đánh giá được mức độ tiếp thu, vận dụng của sinh viên và có sự điều chỉnh phương pháp kịp thời.

 

Tiêu chuẩn 4 – Phong cách lên lớp (10 điểm) gồm 2 tiêu chí:

 1. Trang phục và phong cách lịch sự, tôn trọng sinh viên; tác phong tự tin, giọng nói rõ ràng, dễ hiểu.
 2. Thể hiện khả năng làm chủ trong việc điều chỉnh tốc độ giảng dạy, sử dụng đồ dùng, phương tiện vào trong các hoạt động trên lớp.

2. Thang điểm

 • Loại Tốt: Từ 80 đến 100.
 • Loại Khá: Từ 60 đến 79.
 • Loại Trung bình: từ 40 đến 59.
 • Không đạt: Dưới 40 điểm.

   

» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT