Công Đoàn

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường về “Nâng cao đời sống văn hóa của Nhà giáo và người lao động” Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao.

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG

 

Số: 46/KH-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Hà Nội, ngày  27  tháng 11  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường về “Nâng cao đời sống văn hóa của Nhà giáo và người lao động”

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức phong trào

văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao.

 

Thực hiện Chương trình, nhiệm vụ và Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương,

Căn cứ tình hình thực tế tại các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc,

Theo sự đồng ý và chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Trường, Ban Văn hóa-văn nghệ, TDTT Công đoàn Trường lập kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ - TDTT năm 2015,  đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường về: “Nâng cao đời sống văn hóa của Nhà giáo và người lao động”.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn từ cấp tổ công đoàn bộ phận trở lên. 

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường về: “Nâng cao đời sống văn hóa của Nhà giáo và người lao động”    

3. Tập huấn các nội dung về tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao ở đơn vị.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho các cán bộ công đoàn kiêm nhiệm nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho cán bộ công đoàn nhằm động viên, thu hút nhiều công đoàn viên tham gia.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian dự kiến: Ngày 18 tháng 12 năm 2015 (cả ngày)

- Địa điểm: Hội trường Đa chức năng - Trường CĐSP Trung ương

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

            - Ủy viên BCH Công đoàn Trường, CB văn phòng;

          - Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên BCH công đoàn bộ phận; tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn trực thuộc;

          - Tổ trưởng công đoàn trực thuộc công đoàn bộ phận. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Công tác chuẩn bị địa điểm, nội dung, tài liệu, tiệc trà giữa giờ giải lao, ăn trưa...: Ban tổ chức (gồm 5 đồng chí)

- Các đồng chí trong BCH Công đoàn phụ trách mảng phong trào văn hóa, văn nghệ và Thể dục thể thao chuẩn bị công tác phục vụ buổi tập huấn (theo sự phân công).

- Tổ trưởng công đoàn khoa Âm nhạc phụ trách các tiết mục văn nghệ (xen kẽ giữa các nội dung).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường về “Nâng cao đời sống văn hóa của Nhà giáo và người lao động. Tập huấn và Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ-TDTT, đề nghị các đồng chí có trong thành phần như trên nghiêm túc chuẩn bị và tham gia đầy đủ để buổi tập huấn đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ CĐ (để b/c);

- BCH Công đoàn (để t/h);

- CĐBP, tổ CĐ trực thuộc(để t/h);

- Lưu: VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

Đỗ Thị Minh Chính

       

» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT