Cơ cấu tổ chức

08:20 ngày 18/08/2017
      TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM Số:   233... Chi Tiết
07:06 ngày 16/08/2017
Xem file đính kèm tại đây Chi Tiết
Ban giám hiệu
02:56 ngày 25/05/2017
Hiệu Trưởng: PGS.TS Trần Đình Tuấn   Phó Hiệu Trưởng: TS. Nguyễn Huy Đức Chi Tiết
11:21 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TƯ   Số:... Chi Tiết
11:19 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW   Số: 02/KH-CĐ CỘNG... Chi Tiết
11:17 ngày 24/05/2017
Tải File sơ kết tại đây Chi Tiết
11:16 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG   Số: 46/KH-CĐ CỘNG HÒA... Chi Tiết
11:14 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW  Số: 33/KH-CĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ... Chi Tiết
11:12 ngày 24/05/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN   Số: 39/TB-CĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ... Chi Tiết
11:10 ngày 24/05/2017
Tải File phụ lục tại đây CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM... Chi Tiết
11:08 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW   Số: 09/KH-CĐ CỘNG... Chi Tiết
11:06 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW   Số: 07/KH-CĐ CỘNG... Chi Tiết
11:04 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW   Số: 04/BC-CĐ CỘNG... Chi Tiết
10:55 ngày 24/05/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN   Số: 34/TB-CĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ... Chi Tiết
10:53 ngày 24/05/2017
Tải File  phụ lục tại đây CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM... Chi Tiết
10:50 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG   Số: 32B/KH-CĐ CỘNG HÒA... Chi Tiết
10:49 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG   Số: 31B/KH-CĐ CỘNG HÒA... Chi Tiết
10:44 ngày 24/05/2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN   Số: 32/TB-CĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ... Chi Tiết
10:41 ngày 24/05/2017
  Tải File phụ lục tại đây CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM... Chi Tiết
10:38 ngày 24/05/2017
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN NỮ... Chi Tiết
» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT