Các ngành đào tạo Cao đẳng

04:31 ngày 15/06/2017
Ngành Giáo dục Mầm non * Mã ngành: C140201 * Môn thi tuyển sinh: tổ hợp M00 Chương trình giáo dục đại học trình... Chi Tiết
04:30 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt: Nhằm đào tạo giáo viên có chuyên ngành mầm non và đặc... Chi Tiết
04:30 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc: Đào tạo giáo viên có kiến thức, kỹ năng về ngành Giáo dục Mầm... Chi Tiết
04:29 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật: Đào tạo giáo viên có kiến thức, kĩ năng về ngành Giáo dục Mầm non... Chi Tiết
04:28 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Công tác xã hội: Đào tạo cán bộ, giáo viên làm việc trong lĩnh vực trợ... Chi Tiết
04:27 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Kinh tế gia đình: Đào tạo cán bộ làm việc trong cả hai lĩnh vực được đào tạo, có... Chi Tiết
04:27 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Quản trị văn phòng: Đào tạo nguồn nhân lực đảm nhận các công việc của người giáo... Chi Tiết
04:26 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin: Đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của... Chi Tiết
04:26 ngày 15/06/2017
Song ngành Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh: Đào tạo nguồn nhân lực vừa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của giáo... Chi Tiết
04:25 ngày 15/06/2017
Ngành Giáo dục Đặc biệt * Mã ngành: C140203 * Môn thi tuyển sinh: tổ hợp M00 Chương trình giáo dục đại học trình... Chi Tiết
04:24 ngày 15/06/2017
Ngành Công nghệ Thông tin * Mã ngành: C480201 * Môn thi tuyển sinh: Tổ hợp A00, A01, D01 Sau khi học xong, sinh viên có... Chi Tiết
04:24 ngày 15/06/2017
Ngành Khoa học Thư viện * Mã ngành: C320202 * Môn thi tuyển sinh: Tổ hợp A00, A01, C00, D01 Sau khi học xong, sinh viên có được... Chi Tiết
04:23 ngày 15/06/2017
Ngành Sư phạm Tin học * Mã ngành: C140210 * Môn thi tuyển sinh: khối A00, A01, D01 Chương trình cao đẳng Sư phạm Tin học đào... Chi Tiết
04:22 ngày 15/06/2017
Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Tin học kinh tế * Mã ngành: C340405 * Môn thi tuyển sinh: khối A00, A01,... Chi Tiết
04:22 ngày 15/06/2017
Ngành Sư phạm Mĩ thuật * Mã ngành: C140222 * Môn thi tuyển sinh: khối H; môn năng khiếu: Hình họa, Bố cục Chương trình... Chi Tiết
04:21 ngày 15/06/2017
Ngành Thiết kế Đồ họa * Mã ngành: C210403 * Môn thi tuyển sinh: khối H; môn năng khiếu: Hình họa, Trang trí Chương... Chi Tiết
04:21 ngày 15/06/2017
Ngành Thiết kế Thời trang * Mã ngành: C210404 * Môn thi tuyển sinh: khối H; môn năng khiếu: Hình họa, Trang trí Đào... Chi Tiết
04:20 ngày 15/06/2017
Ngành Quản trị Văn phòng * Mã ngành: C340406 * Môn thi tuyển sinh: Khối A, A1, C, D1 Chương trình đào tạo cao đẳng Quản... Chi Tiết
04:19 ngày 15/06/2017
Ngành Thư ký Văn Phòng * Mã ngành: C340407 * Môn thi tuyển sinh: Khối A, A1, C, D1 Chương trình cao đẳng Thư ký văn... Chi Tiết
04:19 ngày 15/06/2017
Ngành Lưu trữ học * Mã ngành: C320303 * Môn thi tuyển sinh: Khối A, A1, C, D1 * Khối lượng kiến thức toàn khóa: 167... Chi Tiết
» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT