Báo cáo tự Đánh giá

Báo cáo tự đánh giá của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Dowload File tại đây

           Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã triển khai hoạt động tự đánh giá theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đề ra.

           Nhà trường nhận thức được tầm quan trọng của công tác tự đánh giá để nhà trường nhìn nhận lại chất lượng đào tạo và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng trong Nhà trường. Trong xu thế phát triển và hội nhập, nhà trường đã xác định muốn nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, truờng phải thực hiện hoạt động tự đánh giá (TĐG) và tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Tự đánh giá không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài mà còn thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn đã được xác định.

            Mục đích của việc tự đánh giá là tiến hành rà soát, đánh giá về chất lượng và hiệu quả của tất cả các hoạt động bên trong nhà trường, bao gồm: đào tạo, công tác HSSV, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động liên quan khác, từ đó có các biện pháp điều chỉnh quá trình thực hiện và nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Tự đánh giá giúp nhà trường xác định được điểm mạnh, điểm tồn tại để khắc phục. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kế hoạch hành động phù hợp để dần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Quy trình tự đánh giá của Nhà trường

             Căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD. Nhà trường đã triển khai công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, Trường xác định những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

              Trước khi triển khai kế hoạch tự đánh giá, Nhà trường đã cử cán bộ tham gia tập huấn lớp bồi dưỡng tự đánh giá và mời chuyên gia về trường tập huấn cho cán bộ giảng viên của trường về cách thức triển khai tự đánh giá. Năm 2008 Trường đã thành lập Hội đồng TĐG gồm 24 thành viên và Ban Thư kí và các nhóm công 8 tác chuyên trách, được phân công viết theo từng tiêu chuẩn và tiến hành công việc theo lịch trình đã ban hành. Trên cơ sở các Quyết định của Hiệu trưởng, Trường tổ chức nhiều cuộc họp, phổ biến chủ trương và triển khai hoạt động TĐG đến toàn thể cán bộ viên chức và HSSV trong Nhà trường nhằm cùng phối hợp công tác, giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo các đơn vị để thực hiện. Các nhóm công tác chuyên trách xây dựng đề cương báo cáo tiêu chuẩn, kế hoạch điều tra, thu thập thông tin và minh chứng, xử lí thông tin qua văn bản lưu trữ, qua khảo sát giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lí; qua phỏng vấn và viết mô tả tiêu chí và hoàn thiện tiêu chuẩn; đồng thời mã hóa minh chứng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT [H1.01.02.03]: là minh chứng thứ 3 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 1 được đặt ở hộp 1). Ban thư ký đã tổng hợp báo cáo từng tiêu chuẩn thành bản báo cáo TĐG của trường. Bản báo cáo này đã được Hội đồng TĐG, cán bộ lãnh đạo và toàn thể CBVC góp ý, chỉnh sửa và bổ sung, trình Hội đồng Tự đánh giá.

              Hoạt động tự đánh giá của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương được tiến hành từ ngày 4 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. Sau 12 tháng triển khai hoạt động TĐG, Hội đồng đã hoàn thành bản báo cáo TĐG với 10 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí. Bản báo cáo TĐG được Hiệu trưởng kí duyệt và gửi cho Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT năm 2010. Về mặt tài chính, Nhà trường đã trích một phần kinh phí từ ngân sách của trường để chi cho hoạt động tự đánh giá này.

              Trong năm 2013, Nhà trường có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, nhân sự do bắt đầu nhiệm kỳ Hiệu trưởng mới (nhiệm kỳ 2013 - 2018), nhiều phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn mới được thành lập. Chính vì vậy trong năm 2013, Nhà trường đã kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá giai đoạn 2013 - 2018 (xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2 sau báo cáo), báo cáo tự đánh giá được bổ sung, cập nhật để hoàn thiện.

               Trong năm 2016, sau quá trình đã hết chu kỳ 5 năm của việc hoàn thành tự ĐG, đồng thời thực hiện theo yêu cầu kiểm định CLGD tại các trường đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đã triển khai những công việc như sau: kiện toàn Hội đồng TĐG theo cơ cấu tổ chức mới của trường, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo TĐG, đăng ký đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định CLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập trung rà soát đội ngũ CBVC, cơ sở vật chất, hoạt động giảng dạy và học tập... chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài.

» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT