Báo cáo Ba công khai

05:04 ngày 23/10/2018
THÔNG BÁO Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2017 -... Chi Tiết
05:03 ngày 23/10/2018
THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, ngành (chuyên ngành đào tạo...), năm... Chi Tiết
05:01 ngày 23/10/2018
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân... Chi Tiết
08:01 ngày 04/04/2018
Chi tiết báo cáo xem tại đây Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG   PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG   Biểu mẫu... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG   Biểu mẫu ... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG       BIỂU TỔNG... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG Biểu mẫu ... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG     Biểu mẫu ... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG Căn cứ Nghị định số 93/HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
Stt Nội dung Chia theo các trình độ đào tạo và hệ đào tạo Cao... Chi Tiết
05:08 ngày 14/02/2017
  STT Nội dung   Đơn vị tính Tổng số I Diện... Chi Tiết
» Cơ quan Đảng - Nhà nước
» Các trường Đại học
» Các website khác
Flag Counter
Tuyển sinh và đào tạo
Trình độ Cao đẳng

Trình độ Cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo cao đẳng

Các ngành đào tạo trung cấp

Các ngành đào tạo trung cấp

Trình độ cao đẳng

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ trung cấp

Các khóa ngắn hạn

Các khóa ngắn hạn

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học

Các đề tài đã nghiệm thu

Các đề tài đã nghiệm thu

Quy định, Văn bản mẫu

Quy định, Văn bản mẫu

Hoạt động của cô và cháu

Hoạt động của cô và cháu

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Sen

Trường MNTH Hoa Hồng

Trường MNTH Hoa Hồng

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Cơ hội học tập nâng cao trình độ

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu điểm tuyển sinh

Tra cứu điểm tuyển sinh

Kí túc xá

Kí túc xá

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn Thanh niên

Phần mềm QLĐT

Phần mềm QLĐT